Av. majoras Jonas Pyragius

• J.PYRAGIAUS BIOGRAFIJA
Aviacijos majoro Jono Pyragiaus gyvenimo datos

• FOTOALBUMAS J.PYRAGIUS KARO AVIACIJOJE (NEPARENGTAS)
Aviacijos majoro Jono Pyragiaus fotografijos Karo aviacijoje (1926-1934)

• FOTOALBUMAS J.PYRAGIUS CIVILINĖJE AVIACIJOJE (NEPARENGTAS)
Aviacijos majoro Jono Pyragiaus fotografijos civilinėje aviacijoje (1931-1940)

• FOTOALBUMAS J.PYRAGIUS IŠEIVIJOJE (NEPARENGTAS)
Aviacijos majoro Jono Pyragiaus fotografijos išeivijoje: Vokietijoje ir Australijoje (1940-1975)

• J.PYRAGIAUS LAIŠKŲ E.JASIŪNUI FRAGMENTAI
Aviacijos majoro Jono Pyragiaus laiškų E.Jasiūnui fragmentai. Spausdinta 1975 m. gegužės nr. Karyje, Čikagoje

• J.PYRAGIAUS KNYGA "SPORTINIAI BĖGIMAI" (NEPARENGTA)
J.Pyragiaus 1924 m. parengta knygelė "Sportiniai bėgimai"

• J.PYRAGIAUS KNYGA "MŪSŲ SPARNAI"
J.Pyragiaus redaguota pirmoji Lietuvos aviacijos istorija "Mūsų sparnai. Lietuvos aviacija 1919-1929"

• J.PYRAGIAUS KNYGA "PAUKŠČIŲ KELIAIS"
J.Pyragiaus redaguota knyga apie LAK "Paukščių keliais". Išleista 1933 m.

• J.PYRAGIAUS "KĄ KIEKVIENAS TURI ŽINOTI APIE PRIEŠLĖKTUVINĘ APSAUGĄ"
J.Pyragiaus 1934 m. parengta knygelė - instrukcija apie priešlėktuvinę apsaugą ir t.t.

• J.PYRAGIAUS "KOVOSIU KOL GYVAS"
J.Pyragiaus prisiminimų knyga "Kovosiu kol gyvas" išleista 1993 m.

• J.PYRAGIUS APIE KARIUOMENĖS SPORTO ŠVENTES
Aviacijos majoro Jono Pyragiaus pasakojimas apie Kariuomenės sporto šventės 1926-1930 m

• J.PYRAGIUS APIE OKUPACIJĄ
Prisiminimų fragmentas apie Lietuvos okupaciją iš knygos "Kovosiu kol gyvas"

• J.PYRAGIAUS PASAKOJIMAS APIE MONTE CARLO LENKTYNES
J.Pyragiaus pasakojimas apie dalyvavimą Monte Carlo auto lenktynėse 1936 m.

• J.PYRAGIUS ATSIMENA STEPONĄ DARIŲ
Prisiminimų fragmentas iš knygos "Kovosiu kol gyvas"

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis