Barzdys Alfonsas


Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1905 - 1993


1905 01 17 Kretingos k., Kretingos vls. ir aps. gimė Barzdys Alfonsas Baigė Kretingos progimnazija.

1927 09 08 baigęs Karo mokyklą (IX laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į 2 ulonų pulką 3 eskadrono jaun. karininku.

1928 02 22 perkeltas į 4 eskadroną jaun. karininku.

1929 04 29 perkeltas į Mokomąją komandą.

1930 10 30 perkeltas į aviaciją, pasiųstas į Aukštuosius karininkų kursus.

1930 11 12 perkeltas į Mokomąją oro eskadrilę, įrašytas į kintamos sudėties sąrašus.

1931 09 30 suteiktas leitenanto laipsnis.

1932 05 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laid.), paskirtas į 3 eskadrilę II rango lakūnu.

1933 07 21
suteiktas I rango karo lakūno vardas.

1934 07 10 už dalyvavimą sukilime paleistas į atsargą.

1934 10 16 stojo į tarnybą pasienio policijoje, paskirtas Klaipėdos krašto II eilės rajono viršininku.

1937 01 12 — Klaipėdos krašto pasienio policijos vadu.

1940 03 08 paskirtas Kretingos šaulių rinktinės šaudymo sporto vadovu.

1944 pasitraukė į Vakarų Europą.

1949 į Australiją.

1993 07 22 mirė Australijoje. Palaidotas Rookwood katalikų kapinėse, Rookwood, Cumberland Council, New South Wales, Australija.

Žmona - Ona Marta Borchertaitė (g.1912 04 01 - m.2005 12 30 ), susituokė 1932 12 31. Vaikai: Nijolė (g.1933 01 30), Jūratė (g. 1934 04 12), Arvydas (g. 1941 11 23 - m. 2007 03 15)

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.
Papildyta svetainės administracijos.


ALFONSAS BARZDYS DOKUMENTUOSE
Alfonso Barzdžio ir Onos Martos Borchertaitės civilinė santuoka 1932 m. gruodžio 31 d.
(Eastern Prussian Provinces, Germany [Poland], Selected Civil Vitals, 1874-1945)
• • • • • • • • • • • •
Alfonsas Barzdys ir šeima "dipukų"keliaujančių į Australiją sąrašuose 1949 m.
(Africa, Asia and Europe, Passenger Lists of Displaced Persons, 1946-1971)
• • • • • • • • • • • •


Svetainės administracija ieško bet kokios papildomos informacijos apie karo lakūną Alfonsą Barzdį. Susisiekite el. paštu:
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis