Baranauskas Jonas1900 - 1966


1900 01 14 Pagausančio vnk., Girkalnio vls., Raseinių aps. gimė Baranauskas Jonas.

1918 baigė Veiverių mokytojų seminarijos 2 kursus.

1920 01 16 įstojo Karo mokyklą.

1920 10 17 baigęs Karo mokyklos (III laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į 10 pėst. pulką 7 kuopos jaun. karininku.

1920 11 dalyvavo mūšiuose su lenkais. Vėliau tarnavo 3, 1 ir 2 kuopose jaun. karininko pareigose.

1923 05 11 10 pėst. pulką performavus į 2 pasienio pulką, 12 01 paskirtas 1 kuopos jaun. karininku.

1924 01 01
perkeltas į Aviacijos valdybą, paskirtas į 3 oro eskadrilę jaun. karininku.

1925 01 08 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1925 06 30 baigė Aviacijos karininkų kursus.

1925 09 29 perkeltas į Autobatalioną.

1926 01 06 perkeltas į Technikos pulką.

1927 09 03 - į Autokuopą, iš kurios vėliau suformuota Autorinktinė.

1930 07 15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Technikos skyrių (III laid.).

1932 05 24 suteiktas kapitono laipsnis.

1936 11 23 - majoro laipsnis.

1938 12 26 paskirtas technikos dirbtuvių viršininku. Sovietams okupuojant Lietuvą tarnavo Autorinktinėje rinktinės vado padėjėju.

1940 09 24 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 STK 615 art. pulko karo technikos tiekimo viršininku. Karo pradžioje iš RA pasitraukė.

1941 07 12 paskirtas į Vilniaus įgulos artilerijos pulką.

1941-42 dirbo Kirtimuose plytinėje.

1942-43 dirbo Trakų savivaldybėje.

1944 nuteistas 10 metų. Kalėjo Pečioros lageryje.

1954
grįžo iš lagerio, dirbo „Sirijaus“ gamykloje Klaipėdoje.

1966 mirė.

Žmona - Bronė Babonaitė (1903-1973), sūnūs - Vytautas (1927), Saulius Povilas (1937), duktė - Viktorija Rūta (1934).

Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1934),
Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.

• • • • • • • • • • • •

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis