Bandžius Kazys1909 - 1945


1909 01 15 Pakarklių k., Krakių vls., Kėdainių aps. gimė Bandžius Kazys (slap. Pakarklis). Baigė 6 g-jos klases Kėdainiuose.

1928 11 05 pradėjo tarnybą Ūkio kuopoje prie Aviacijos štabo.

1929 11 23 baigęs Karo mokyklą (IV asp. laid.) pėst. ats. leitenanto laipsniu paleistas į atsargą. Baigęs aukštesniąją policijos mokyklą dirbo Klaipėdos krašte pasienio policijos baro viršininku.

1926 Šaulių sąjungos narys.

1928 paskirtas Kėdainių šaulių rinktinės kuopos vadu.

1934—35
mokėsi Kauno policijos mokykloje, ją baigęs dirbo Klaipėdos m. Katyčių pasienio policijos baro viršininku.

Vokiečių okupacijos metu gyveno Lietuvoje.

1944 pradž. kartu su ltn. V. Pabarčiumi įkūrė LLA kuopą Krakių ir Grinkiškio vls. LLA „Vanagų" apylinkės vadas. Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje tapo partizanu. Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės štabo viršininkas.

1945 pavasarį žuvo išduotas Panevėžio rajone.

1999 03 09 suteiktas kapitono laipsnis (po mirties).

Žmona — Elena Staškutė (1910—1998), sūnus — Algimanas (1934), dukros — Aldona Morkūnienė (1936), Dainuolė Kazlauskienė (1938), Gražina Urbonienė (1940).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.

• • • • • • • • • • • •

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis