Baltutis VytautasLakūnas. Aviacijos jaun. leitenantas.
1918 - 1992


1918 04 13 Kijeve gimė Baltutis Vytautas.

1937 baigė „Aušros" g-ją.

1940 08 19 baigęs karo mokyklą (XXI laid.) jaun. leitenanto laipsniu paskirtas į Karo aviaciją 3 eskadrilės lakūnu.

1940 10 12 paskirtas į RA 29 ŠTK aviacijos eskadrilę. Vokiečių okupacijos metu gyveno ir dirbo Ukmergėje.

1944 Vietinės rinktinės 310 bataliono karininkas.

1944
pasitraukė į Vakarus.

1949 emigravo į JAV, gyveno Niu Džersio valstijoje,

1981 persikėlė į Sani Hilse. Aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje, bendradarbiavo žurnale „Karys".

1992 04 04 mirė. Palaidotas Calvary katalikų kapinėse, Chipley, FlorIdos valst. JAV.

Žmona Ona, vaikai Živilė, Lalia.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas
Papildyta svetainės administracijos.

KITA
Vytauto Baltučio šeima DP dokumentuoseVytauto Baltučio kapas


• • • • • • • • • • • •

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis