Baktys Vladas


Administracijos leitenantas.
1910 - ?


1910 05 15 Šiaulėnų vls. Šiaulių aps. gimė Baktys Vladas.

1921 paskirtas į Kariuomenės intendantūroje raštininku.

1922 01 31 suteiktas karo valdininko laipsnis.

1926 01 06 perkeltas į karo aviaciją.

1927 02 09 perkeltas į koncentracijos stovyklą.

1927 05 04 suteikus administracijos ats. leitenanto laipsnį paleistas į atsargą.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.

• • • • • • • • • • • •

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis