Babilius AntanasKaro lakūnas. Aviacijos vyr. leitenantas.
1889 - ?


Antanas BABILIUS gimė 1889-01-13 Petronėlės ir Juozapo Babilių šeimoje, Balandžių k., Eržvilko vls., Skaudvilės aps.

1919-02-10 pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje.

1919-03-29 priimtas į Karo aviacijos mokyklą.

1919-12-16 Baigus Karo aviacijos mokyklą suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Aviacijos dalį rikiuotės kuopos vadu.

1920-09-01 paskirtas specialistų kuopos vadu.

1921-05-20 paskirtas į Mokomąją oro eskadrilę žvalgu.

1921-09-17 perkeltas į 2 oro eskadrilę.

1922-03-06 išlaikė 8 kl. brandos egzaminus.

1923-03-30 pakeltas į vyr. leitenantus.

1925-03-27 pačiam prašant paleistas į atsargą.

1928-03-01 dirbo laisvai samdomu tarnautoju Karo technikos statybos skyriuje.

1930 baigė matininkų kursus ir dirbo Karo butų valdyboje matininku.

1939-02-11 paskirtas inžinieriumi.Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Savanorių medaliu (1931).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
Papildyta svetainės administracijos.

• • • • • • • • • • • •

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis