Rudolfs KandisLatvijos karo lakūnas, aviacijos pulkininkas
1901-1942

Plk. Rudolfs Kandis gimė 1901 m. birželio 3 d. Rygoje.

1919 m. savanoriu stojo į Latvijos kariuomenę. Nuo 1919 m. birželio 28 d. iki 1919 m. spalio 21 d. kovojo fronte prieš bolševikus, o nuo spalio 21 d. iki lapkričio 9 d. - prieš Bermonto-Avalovo dalinius.

1919 m. lapkričio 9 d. įstojo į Latvijos karo mokyklą, kurią baigė 1920 m. gegužės 20 d. paskirtas į 6-jį Rygos pėstininkų batalioną vėl kovojo prieš bolševikus Latgaloje nuo 1920 m. birželio 9 d. iki rugpjūčio 12 d.

1921 m. gegužės 20 d. perkeltas į Aviacijos divizioną.

1925 m. gegužės 16 d. patvirtino karo lakūno kvalifikaciją.

1929 m. aktyviai dirbo kurdamas Aizsargų aviacijos dalinį.

1931 m. rugpjūčio 2 d. paskirtas žvalgybos eskadrilės vadu.

1933 m. spalyje paskirtas 2-osios naikintuvų eskadrilės vadu, atnaujino skraidymų įgūdžius naikintuvais, o taip pat ir naktinių skrydžių operacijas.

1934 m. paskirtas Aviacijos mokyklos viršininko padėjėju, daug dėmesio skyrė Latvijos aeroklubo reorganizavimui. Nuo 1937 m. vasario 10 d. iki Sovietinės okupacijos tarnavo Aviacijos diviziono vadu.

1940 m. kovo 28 d. suteiktas pulkininko laipsnis.

1940 m. birželio 17 d. Sovietų okupacijos metu Kandis, būdamas Spilvės aerodrome, kreipėsi į latvių karius išlikti ramiais, lėktuvus parkuoti angaruose ir laukti tolesnių nurodymų. 11.30 sovietiniai tankai okupavo aerodromą ir nepaisydami taikingo sutikimo, paprasčiausiai areštavo budintį karininką S. Milgravį ir 12 karių. Kandis susitiko su Sovietine vadovybe ir pavyko areštuotus karius saugiai išlaisvinti.

1940 m. rugsėjo mėn. Bisumuižoje atsiveikino su Latvijos aviatoriais, išvykstančiais tarnauti į sovietinio 24-jo teritorinio korpuso aviacijos eskadrilę Gulbenėje, palinkėjo tarnauti garbingai, pagal savo įsitikinimus.

1940 m. gruodžio mėn. išformuojant Latvijos aviacijos pulką Bisumuižoje Kandis iškilmingai sudegino pulko antspaudus.

1940 m. gruodžio 7 d. atleistas iš karinės tarnybos. Vokiečių okupacijos pradžioje subūrė buvusius Latvijos karo lakūnus ir bandė suformuoti Latvijos aviacijos eskadrilę. Šis jo bandymas nepavyko, bet eskadrilė buvo sukurta 1943 m.

1941 m. liepos mėn. paskirtas savisaugos dalinio, dislokuoto Madonoje, vadu.

1942 m. vasario 27 d. paskirtas Latvijos atstovu prie policijos ir savisaugos dalinių vadovybės Leningrado fronte. Įvykus konfliktams su vokiečių vadovybės karininkais, teigiama, kad 1942 m. gegužės 28 d. plk. Kandis nusišovė.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis