Antanas Stašaitis
Karo lakūnas, aviacijos majoras
1897-1948Antanas STAŠAITIS gimė 1897 m. rugpjūčio 20 d. Kėdainiuose.

1915 m. Petrograde baigė realinę gimnaziją, mokėsi Belogolovo statybos technikos mokykloje.

Grįžęs į Lietuvą 1919 m. įstojo į kariuomenę, baigė Aviacijos mokyklą.

1920 m. dalyvavo oro kovose su Lenkijos kariuomene, trečiasis iš Karo aviacijos mokyklos mokinių gavo karo lakūno kvalifikaciją.

1922 m. liepos 4 d. baigė aukštojo pilotažo kursus.

1923 m. balandžio 1 d. paskirtas 3-iosios oro eskadrilės vadu.

1931 m. baigė Vytauto Didžiojo aukštuosius karininkų kursus.

1932 m. suteiktas majoro laipsnis.

1934 m. išėjo į atsargą.

1934 - 1939 metais dirbo „Lietūkyje“, 1940 m. buvo firmos „Anglo-Lithuania“ atstovas Lietuvoje.

1941 m. birželio mėn. dalyvavo sukilime prieš sovietų valdžią, buvo Fredos sukilėlių būrio vadas.

1944 m. spalio 5 d. sovietų kontržvalgybos „Smerš“ suimtas ir nuteistas.

Mirė 1948 m. kovo 11 d. Archangelsko srityje, Velsko lageryje.


Apdovanojimai:
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas,
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1932 09 01).


SUSIJĘ


• MEMORIALINĖ LENTA MAJORO ATMINIMUI

• A.STAŠAIČIO PRISIMINIMAI

• A.STAŠAIČIO FOTOALBUMAS

• 3 ESKADRILĖS FOTOALBUMAS

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis