Aušrūnas (Kvedaravičius) AlfonsasAviacijos instruktorius. Kapitonas.
1909 - 1978


Alfonsas AUŠRŪNAS (Kvedaravičius) gimė 1909-08-17 Ponkiškių k., Simno vls., Alytaus aps.

1930 baigė Alytaus gimnaziją.

1930-11-07 pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje.

1932-10-31 baigęs Karo mokyklą (XIV laid.) jaun. leitenanto laipsniu paskirtas į Karo aviaciją.

1935 baigė Karo aviacijos kadro papildymo karininkų kursus.

1935-11-23 suteiktas leitenanto laipsnis.

1936-09-21 tarnavo aviacijos mokyklos puskarininkių lakūnų klasės komandos viršininku, po to paskirtas mokyklos mokomosios grupės instruktoriumi kuopos vado teisėmis.

1936-10-16 paskirtas 2 eskadrilės technikos karininku.

1937-07-17 1938-08-01 su KAM stipendija mokėsi Prancūzijos aeronautikos institute.

1939-11-23 pakeltas į kapitonus.

Iki 1940-06-15 Alfonso Aušrūno skraidymų stažas buvo 514 val. 40 min.

Sovietų Sąjungai okupuojat Lietuvą tarnavo Karo aviacijos dirbtuvių braižybos vedėju.

1941-01-01 likviduojat Lietuvos kariuomenę paleistas į atsargą.

1946 m.
baigė VDU Medicinos fakultetą.

1947 m. dirbo VDU dėstytoju.

Nuo 1948 m. Odos ir venerinių ligų dispanserio gydytojas.

1956 m. tapo medicinos mokslų daktaru.

Nuo 1964 m. VU Medicinos fakulteto Higienos katedros dėstytojas, docentas (1967 m.).

Mirė 1978 m. birželio 15 d. Vilniuje, palaidotas Saltoniškių kapinėse.

Žmona – Regina Rabašauskaitė (1913–1997 m., susituokė 1939 m.), dukros – Gražina Marija Šarupičienė (1942 m.), Živilė Juškienė (1946 m.), Milda Želvienė (1947 m.)


♦ ♦ ♦ ♦ ♦Alfonso Aušrūno (Kvedaravičiaus) santuoka su Regina Rabašauskaite 1939 m.
(Kauno Šv. Kryžiaus RKB santuokos metrikų knyga. 1936--1940 m.)Alfonso Aušrūno (Kvedaravičiaus) kapas Saltoniškių kapinėse Vilniuje
(Fotografija: www.cemety.lt )♦ ♦ ♦ ♦ ♦


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953“ III tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.
www.epaveldas.lt
www.cemety.lt


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.comAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis