Augutis Mykolas


Karo lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1910 - 2004


Mykolas AUGUTIS gimė 1910-08-13 Paisetės k., Saldutiškio vls., Utenos aps.

Baigė Utenos gimnaziją.

1930-08-20 įstojo į Karo mokyklą.

1932-10-31 ją baigęs (XIV laid.) jaun. leitenanto laipsniu paskirtas į 2 ulonų pulką.

1935-08-03 baigė kulkosvaidininkų karininkų kursus (III laid.).

1936-09-17 pasiųstas į Karo aviacijos karininkų kursus.

1937-12-31 baigė Karo aviacijos kursus.

1936-11-23 suteiktas leitenanto laipsnis.

1937-12-31 perkeltas į karo aviaciją, paskirtas į 6 eskadrilės karo lakūnu.

1938-04-01 paskirtas 2 eskadrilės karo lakūnu.

1939-12-31 suteiktas kapitono laipsnis.

Iki 1940-06-15 Mykolo Augučio skraidymų stažas buvo 334 val. 15 min.

1941-01-01 likviduojat Lietuvos kariuomenę paleistas į atsargą.

1944 tėvynės apsaugos rinktinės karininkas, po karo gyveno JAV.

Mirė 2004-04-01 Rockford, Winnebago, Illinois, JAV.Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
Papildyta svetainės administracijos.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis