Leonardas PeseckasLeonardas Peseckas
Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas
1899-1976


• TRUMPA LEONARDO PESECKO BIOGRAFIJA
Esminiai Leonardo Pesecko gyvenimo faktai

• LEONARDAS PESECKAS BIOGRAPHY
Short biography about Leonardas Peseckas

• LEONARDO PESECKO GENEALOGIJA
Leonardo Pesecko genealogija. Seneliai, tėvai, broliai, seserys, santuokos, vaikai.

• L.PESECKAS - KARO LAKŪNO PASAKOJIMAI
Vieno pirmųjų Lietuvos Karo Aviacijos lakūno, plk. ltn. Leonardo Pesecko atsiminimai. Išleisti 1992, perleisti 2006 m.

• KRUVINA DRAMA AUKŠTOJOJE FREDOJE
Svetainės administratoriaus P.Poškaus straipsnis apie tragišką pirmosios L.Pesecko žmonos Onos likimą

• LEONARDAS PESECKAS APIE DARIŲ IR GIRĖNĄ
Ištraukos iš Leonardo Pesecko prisiminimų apie S.Darių ir S.Girėną bei jų skrydį Lituanica.

• LEONARDAS PESECKAS APIE ANTANĄ GUSTAITĮ
Leonardas Peseckas prisimena Lietuvos sakalų sakalą - br. generolą, inž. Antaną Gustaitį.

• L.PESECKAS - ANT DEGANČIO LĖKTUVO SPARNO
Leonardo Pesecko pasakojimas apie įspūdingą išsigelbėjimą skrendant lėktuvu Sopwith 1 ½ „Struter.

• L.PESECKAS - A STRUGGLE WITH DEATH
Source: Leonardas Peseckas “Karo lakūno pasokojimai” Kaunas: Plieno sparnai, 2006 m.

• L.PESECKAS - PIRMASIS LĖKTUVAS
L.Pesecko pasakojimas apie pirmąją pažintį su legendiniu lėktuvu jam dar būnan husaru. Spausdinta jo prisiminimų knygoje "Karo lakūno pasakojimai" Kaunas 1992 m.

• LEONARDAS PESECKAS APIE VYTAUTĄ RAUBĄ
Leonardas Peseckas savo prisiminimų knygoje prisimena tragiško likimo sparno brolį Vytautą Raubą.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis