Augustinas AdomasRyšių tarnybos viršininkas. Aviacijos majoras.
1898 - 1978


Adomas AUGUSTINAS gimė 1898-01-17 Graužiečių k., Pabaisko vls., Ukmergės aps.

Mokėsi Kauno ir Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje.

1920-11-15 įstojo į Karo mokyklą.

1921-12-18 ją baigęs (IV laid.) pėst. specialybės leitenanto laipsniu paskirtas į 12 pėst. pulką.

1923-05-13 paskirtas į 4 pėst. pulką.

1923-12-31 perkeltas į Aviacijos valdybą, paskirtas 2 oro eskadrilės jaun. karininku.

1924-07-20 paskirtas Aviacijos štabo adjutantu.

1924-07-22 aviacijos archyvo tvarkytoju.

1925-01-08 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1925-05-01 perkeltas į Mokomąją oro eskadrilę.

1925-06-30 baigė Aviacijos karininkų kursus.

1925-07-01 paskirtas į 2 oro eskadrilę.

1928-01-27 baigė Aukštųjų karininkų kursus technikos skyrių (III laid.).

1928-11-23 pakeltas į kapitonus.

1937-11-23 suteiktas majoro laipsnis. Sovietų Sąjungai okupuojat Lietuvą tarnavo Karo aviacijos ryšių tarnybos viršininku.

1940-12-01 likviduojat Lietuvos kariuomenę paleistas į atsargą.

1945-02-16 suimtas, kalintas Ukmergėje, Vilniuje.

1946-02-25 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 5 metams, išvežtas į Minlagą, Komija.

1947-07-25 perkeltas į Kraslagą, Krasnojarsko kr.

1950-03-24 iš lagerio paleistas, ištremtas į Dzeržinskojės r., Krasnojarsko kr.

1954-07-15 paleistas ir tais pat metais grįžo į Lietuvą.

1978 – mirė.

Žmona – Aldona (1906-1967), sūnus – Vitoldas (1929-1948 žuvo Pečioros lageryje).Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1936),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis