Andriukonis Vytautas
Lakūnas. Aviacijos jaun. leitenantas.
1918 - 2014


Vytautas ANDRIUKONIS gimė 1918-03-15 Tarautiškių k., Giedraičių vls., Ukmergės aps.

1937 baigė Ukmergės gimnaziją.

1937-09-28 pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje.

1940-08-19 baigęs Karo mokyklos (XXI laid.) jaun. leitenanto laipsniu paskirtas į karo aviaciją 2 eskadrilės lakūnu.

1940-11-16 sovietams likviduojant Lietuvos kariuomenę paleistas atsargą. Gyveno Ukmergėje.

Mirė JAV 2014-04-18.


Žmona Genovaitė Viršilaitė (1920-2005)


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
Papildyta svetainės administracijos.VYTAUTAS ANDRIUKONIS FOTOGRAFIJOSE


Nuotraukas atsiuntė Julija Staskeliūnaitė

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis