Amonas ViliusAviacijos vyr. leitenantas.
1901 - 1926


Vilius AMONAS gimė 1901-04-02 Gelgaudiškių dvare, Šakių aps.

1919 baigė Kauno gimnazijos 6 klases.

1920-11-15 įstojo į Karo mokyklą.

1921-12-18 ją baigęs (IV laid.) pėst. leitenanto laipsniu paskirtas į 2 pėst. pulką.

1922-01-06 paskirtas 8 kuopos jaun. karininku.

1924-01-11 perkeltas į 6 kuopą.

1924-11-24 mokėsi Aviacijos karininkų kursuose.

1925-03-18 perkeltas į Aviacijos valdybą.

1925-06-18 – paskirtas į Aviacijos mokamąją komandą instruktoriumi.

1926-02-16 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1926-05-24 susižeidė motociklo avarijos metu ir mirė. Perlaidotas Seniavos kapinėse.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis