Aleksonis (Aleksandravičius) Petras


Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1910 - 1980


Petras ALEKSONIS (Aleksandravičius) gimė 1910-01-15 Dainių k., Gelvonų vls., Ukmergės aps.

Baigė Ukmergės gimnaziją.

1934-11-06 pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje.

1938-05-12 baigęs Karo mokyklos (XIX laid.) jaun. leitenanto laipsniu paskirtas į karo aviaciją.

1938-08-31 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1939-05-01 karo aviacijos III grupės karo lakūnas komandos, viršininko teisėmis.

1940-05-25 suteiktas leitenanto laipsnis. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo karo lakūnu 4 eskadrilėje.

1940-10-04 likviduojat Lietuvos kariuomenę paskirtas į RA 29 ŠTK atskirąją aviaeskadrilę.

Iki 1940-06-15 Petro Aleksonio skraidymų stažas buvo 265 val. 55 min.

1944 – 1945 partizanavo DKA „Keršto“ būryje.

1946-01-11 – 1946-12-02 kalintas ir tardytas. Paleistas gyveno Kaune.

1980 mirė (data apytikslė).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis