Romualdas Mečislovas MarcinkusKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1907 – 1944


1907 07 22 Jurbarke gimė Romualdas Mečislovas Marcinkus. Persikėlęs į Kauną vokiečių aukštesn. realinėje m-loje baigė 6 klases.

1926 09 10 įstojo į Karo mokyklą.

1927 būdamas kariūnas debiutavo Lietuvos futbolo rinktinės rungtynėse su Latvija.

1929 10 06 baigus Karo mokyklą (XI laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas į 5 pėst.
pulką mokomosios kuopos jaun. karininku.

1930 žaisdamas Lietuvos rinktinėje iškovojo Pabaltijo futbolo turnyro taurę.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1932 05 14 baigus Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laida) perkeltas į Karo aviaciją, suteiktas II eilės karo lakūno vardas ir paskirtas į 2 eskadrilę karo lakūnu.

1933 03 17 pakeltas į leitenantus.

1934 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1934 02 09 paskirtas Aviacijos mokyklos oro žvalgu.

1934 06 25 - 07 19 kaip kpt. Liorento pilotuojamo lėktuvo oro žvalgas dalyvavo aviacijos v-ko plk. leitenanto inž. A. Gustaičio vadovaujamame ANBO -IV eskadrilės skrydyje per Europą aplankant 12 valstybių sostines.

1934 08 29 paskirtas Aviacijos mokyklos sporto vadovu.

1935 09 02 - adjutantu.

1936 07 23 pakeltas į kapitonus.

1937 04 02 paskirtas Karo aviacijos fizinio lavinimo instruktoriumi. Žinomas kaip vienas geriausių
Lietuvos futbolininkų, Lietuvos futbolo rinktinės kapitonas, apie 30 kartų dalyvavo tarptautinėse futbolo rungtynėse.

1938 05 17 tarptautinių rungtynių Lietuva-Latvija Rygoje metu stipriai traumuotas.

Iki 1938 10 gydėsi Karo ligoninėje, vėliau Vokietijoje, Čekoslovakijoje, operuotas Anglijoje, grįžęs žaisti futbolo negalėjo.

1939 06 18 vienas iš parašiutinio sporto pirmūnų, aviacijos šventėje pademonstravęs šuolį su uždelstu parašiuto išskleidimu.

1939 10 07 pačiam prašant paleistas į atsargą. Per Latviją, Švediją nuvyko į Paryžių.

1940 05 25 Prancūzijos Prezidento dekretu priimtas į Prancūzijos karo aviaciją. Prancūzijai kapituliavus su kitais svetimšaliais kariais laivu nuvyko į Alžyrą.

1940 08 12 iš Prancūzijos kariuomenės paleistas.

1940 10 19 atvyko į Angliją.

1940 12 24 priimtas Anglijos karališkųjų oro pajėgų lakūnu, suteiktas jaun. leitenanto laipsnis (Pilot officei).

194l 05 01 baigė apmokymą skraidyti vienviečiu naikintuvu Hurricane („Uraganas"), paskirtas į 1 eskadrilę.

1942 02 12 atakuojant vokiečių karo laivų vilkstinę jo lėktuvas numuštas, sunkiai sužeistas pateko į vokiečių nelaisvę, uždarytas belaisvių stovyklą Dulag Luft, netoli Frankfurto prie Maino.

1942 06 15 perkeltas į belaisvių stovyklą Stalag Luft, III, prie Žaganės mstl., Lenkijoje.

1944 03 24 slaptai iškastu tuneliu su 75 belaisviais pabėgo.

1944 03 26 su trimis likimo draugais sulaikytas Pilos stotyje.

1944 03 29 miške prie Pruscės miestelio sušaudytas, palaikai kremuoti. Palaidotas Žaganės kapinių memoriale pabėgėliams, vėliau urna su palaikais perlaidota Britų karių kapinėse Poznanėje, Lenkijoje. Jo gyvenimo epizodai atvaizduoti Paulo Brickhillo knygoje „Didysis pabėgimas", pagal ją sukurtas Holivudo filmas.
Žmona - Aleksandra Lingytė - Jaščiukienė (1912-1994, susituokė 1933, išsiskyrė 1935).

Apdovanotas:
DLK Gedimino 5 laipsnio ordinu (1935),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
„Plieno sparnų" garbės ženklu (1939),
Čekoslovakijos Baltojo liūto 5 laipsnio ordinu su kardais (1935)
Karo lakūno žvalgo garbės ženklu (1934),
Italijos Karūnos 5 laipsnio ordinu (1935),
Prancūzijos karo lakūno specialiuoju ženklu (1934),
Didžiosios Britanijos 1939 - 45 žvaigžde,
1939 - 45 karo medaliu ir Europos aviacijos žvaigžde (už karo metų žygdarbius, Įteikti artimiesiems 2001, po mirties).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis