Stepono Dariaus giminės III d. Tėvai, broliai, seserys.

NERIJUS KORBUTAS


Pirmose dviejose straipsnių ciklo „Dariaus giminės“ dalyse pasakojau apie šeimos gyvenimą Amerikoje ir Stepono Dariaus žmonos Jaunutės Liudvikos Škėmaitės šeimą. Ši, trečioji dalis - pati trumpiausia, bet joje labai vertinga informacija apie Dariaus tėvus, brolius ir seseris. Remiantis bažnytinių knygų metrikomis, nustatytos tikslios seserų ir brolio gimimo datos. Taip pat, daugeliui turbūt naujiena bus, kad Darius ne trečias vaikas šeimoje, o net penktas. Sužinosite, kad Jonas Jucevičius mirė ne 1905 m., o Dariaus tėvai susituokė ne 1887 m., kaip buvo rašoma P.Jurgėlos monografijoje, ir jau beveik 90 metų, šimtuose publikacijų klaidingai kartojama. Kviečiu paskaityti!

• • • • • • • • • • • •Stepono Dariaus tėvai Jonas ir Augustina Vaišvilaitė Jucevičiai

• • • • •

Pilna Stepono Dariaus tėvo Jono Romualdo Jucevičiaus istorija, nepaisant įdėtų pastangų - vis dar neatsiskleidžia. Nepavyko rasti jo gimimo metrikos ir sužinoti kur ir kada gimė. Vaikų gimimo metrikose jis įvardijamas kaip Kauno miestelėnas, tad gali būti, kad jo šaknys ne Žemaitijoje.

Santuokos su Augustina Vaišvilaite metrikoje 1885 metais, nurodyta, kad jaunasis - bajoras Jonas Jucevičius, iš Rietavo, 29 metų amžiaus. Tuo tarpu mirties metrikoje 1904 m. rašoma, kad Jonas Romualdas Jucevičius iš Rubiškės, mirė nuo žarnyno ligos, būdamas 49 metų amžiaus. Taigi, šie bažnytiniai įrašai rodo, kad Jonas Romualdas Jucevičius gimė apie 1855-56 m.

S.Dariaus tėvas mirė ne 1905 m., kaip lig šiol buvo rašoma, o 1904 m. vasario 10 d. Palaidotas Judrėnų kapinėse.
Jo tėvai, Stepono Dariaus seneliai, tėvo pusės: bajorai Romualdas Jucevičius ir Juozapota Budreckaitė.

Nepaisant šių naujų biografinių duomenų - ši istorija dar nebaigta... (Papildymas: Dariaus tėvo genealogija aprašyta S.Dariaus giminės IV dalyje)

• • • • •

Bažnytinės knygos patvirtino, kad Augustina Vaišvilaitė gimė 1866 rugpjūčio 12 d. Rubiškėje, pakrikštyta po poros dienų Judrėnų bažnyčioje. Ši data, Augustinai mirus, buvo pasirodžiusi tuometėje spaudoje - „Trimite“, „Drauge“ ir kt. Ją miniu ir Stepono Dariaus giminės I d. Amerika

Jos tėvai, Stepono Dariaus seneliai, motinos pusės: bajorai Liudvikas Vaišvila ir Julija Šlepavičiūtė.

• • • • •

Jonas Jucevičius ir Augustina Vaišvilaitė susituokė Judrėnų bažnyčioje 1885 m. vasario 3 d.

Antrą kartą Augustina, būdama 40 metų, 1906 m. vasario 12 d. Judrėnų bažnyčioje ištekėjo už 20 metų valstiečio iš Girininkų kaimo Kazimiero Degučio. K.Degutis gimė 1886 m. balandžio 19 d. Jo tėvai Jonas Degutis ir Barbora Jonikštaitė?

Bažnytinėse knygose kitų Augustinos brolių ar seserų aptikti nepavyko, tad veikiausiai ji buvo vienturtė Liudviko ir Julijos Vaišvilų duktė. Gausioje istoriografijoje rašoma, kad Augustina iš savo motinos paveldėjo apie 60 ha ūkį, o Jonas Jucevičius į Rubiškę atėjo užkuriu, prieš tai dirbęs girininku pas Rietavo grafą Bogdaną Oginskį. Tikriausiai taip ir buvo.

Mirė Augustina Vaišvilaitė Jucevičienė Degutienė 1934 m. gruodžio 10 d. Čikagoje. Vaikai kūną balzamavo ir vykdydami mirusios valią - parplukdė į Lietuvą. Su didelėmis iškilmėmis palaidota Judrėnų kapinėse 1935 metų birželio 7 d., greta tėvų ir pirmojo vyro Jono Jucevičiaus.

• • • • •

Vyresnysis Stepono Dariaus brolis Boleslovas gimė 1886 m. rugsėjo 26 d. Rubiškėje. Pakrikštytas Rietavo bažnyčioje po poros dienų. Krikšto tėvai - kunigaikštis Bogdanas Oginskis su žmona Marija. Pirmasis iš šeimos išvyko į Ameriką. Plačiau apie šį Stepono Dariaus brolį skaitykite: Stepono Dariaus giminės I d. Amerika

1928 m. gruodžio 19 d. vedė Stellą P. Miller. Vaikų nesusilaukė. Boleslovas Jucevičius mirė 1940 m. rugpjūčio 7 d. Palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

• • • • •

Antroji Jono ir Augustinos Jucevičių duktė Melanija gimė 1889 m. balandžio 15 d. Pakrikštyta po dienos Rietavo bažnyčioje. Mirė tų pačių metų birželio 9 d. Palaidota Rietavo kapinėse.

• • • • •

Trečias vaikas šeimoje - Aurelija. Gimė 1890 m. gegužės 2 d. Pakrikštyta Rietavo bažnyčioje. 1907 m. su motina išvyko į Ameriką. 1918 m. gruodžio 15 d. ištekėjo už Jono Našlėno. Tapo Laura Našlėniene, amer. Laura Nalson. Vaikų neturėjo.
Mirė 1949 m. lapkričio 13 d. Palaidota Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Plačiau apie Aureliją Jucevičiūtę Našlėnienę skaitykite: Stepono Dariaus giminės I d. Amerika

• • • • •

Ketvirta, 1892 m. birželio 3 d. gimė Julijona. Mirties metrikos rasti nepavyko, bet akivaizdu, kad kaip ir sesuo Melanija - mirė maža. 1904 m. mirus tėvui, prie bažnytinėje metrikoje įrašytų likusių šeimos narių jos vardo jau nebuvo.

• • • • •

Penktasis gimė Steponas Jucevičius, vėliau pasivadinęs Dariumi. Jo krikšto metrikoje nurodyta, kad gimė 1896 m. sausio 8 d. Rubiškėje. Pakrikštytas sausio 10 d. Judrėnų bažnyčioje. Tėvai kilę iš Kauno miestelėnų Jonas ir Augustina Vaišvilaitė Jucevičiai. Krikšto tėvai Juozapas Kavaliauskas ir Bronislava Indzelevičiūtė.
Su motina ir seserimis 1907 m. išvyko į Ameriką, 1920 m. grįžo į Lietuvą. 1924 m. rugsėjo 23 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune vedė Jaunutę Liudviką Škėmaitę. 1925 m. gegužės 10 d. šeima susilaukė dukters Nijolės Marijos Jucevičiūtės Dariūtės. Žuvo 1933 m. liepos 17 d. Palaidotas Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinėse.

• • • • •

Šeštasis gimęs vaikas šeimoje - Konstancija. Ji pasaulį išvydo 1897 m. sausio 27 d. Rubiškėje. Pakrikštyta Judrėnų bažnyčioje vasario 6 d. Toliau istorija tokia pati kaip ir sesers Aurelijos. Amerikoje 1923 m. birželio 14 d. susituokė su Vincentu Stulpinu. Vaikų nesusilaukė.
Mirė 1972 m. liepos 27 d. Ford Lauderdale, Floridos valst. Palaidota Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Plačiau apie Konstanciją skaitykite: Stepono Dariaus giminės I d. Amerika

• • • • •

Septintasis - Stanley arba Stasys Degutis - vienintelis bendras Augustinos ir Kazimiero Degučių sūnus, gimęs 1909 m. birželio 10 d. Čikagoje. 1932 m. gegužės 15 d. vedė Josephine Dzenat. Vaikų nesusilaukė. Mirė Ford Lauderdale 1981 m. rugpjūčio 1 d. Palaidotas Lauderdale Memorial Park, Fort Lauderdale, Floridos valst. Plačiau apie jį skaitykite: Stepono Dariaus giminės I d. Amerika


BAŽNYTINIŲ KNYGŲ METRIKOS
Stepono Dariaus motinos Augustinos Vaišvilaitės krikštas Judrėnų bažnyčioje 1866 m.
(Rietavo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1865-12-31 – 1866-12-30)

Stepono Dariaus tėvų santuoka Judrėnų bažnyčioje 1885 m.
(Rietavo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1864-12-31 – 1865-12-30)

Boleslovo Jucevičiaus krikštas 1886 m.
(Rietavo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1885-12-31 – 1886-12-30)

Melanijos Jucevičiūtės krikštas ir mirtis Rietavo bažnyčioje 1889 m.
(Rietavo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1888-12-31 – 1889-12-30)
Rietavo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1888-12-31 – 1889-12-30

Aurelijos Jucevičiūtės krikštas Rietavo bažnyčioje 1890 m.
(Rietavo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1889-12-31 – 1890-12-30)

Julijonos Jucevičiūtės krikštas Judrėnų bažnyčioje 1892 m.
(Rietavo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1891-12-31 – 1892-12-30)

Stepono Jucevičiaus krikštas Judrėnų bažnyčioje 1896 m.
(Rietavo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1895-12-31 – 1896-12-30)

Konstancijos Jucevičiūtės krikštas Judrėnų bažnyčioje 1897 m.
(Rietavo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1896-12-31 – 1897-12-30)
Jono Jucevičiaus mirtis 1904 m.
(Rietavo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1903-12-31 – 1904-12-30)

Augustinos Jucevičienės santuoka su Kazimieru Degučiu 1906 m. Judrėnų bažnyčioje
(Rietavo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1905-12-31 – 1906-12-30)
Kazimiero Degučio krikštas Kvėdarnos bažnyčioje 1886 m.
(Rietavo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1885-12-31 – 1886-12-30)• • • • • • • • • • • •


Taip, tai toli gražu iki pilnos Stepono Dariaus genealogijos, tačiau kita vertus - tai yra labai vertinga medžiaga ir puiki pradžia tolimesniam Jucevičių, Vaišvilų giminių tyrinėjimui. Tikiuosi, kažkam tai bus naudinga, o naujų tekstų apie Steponą Darių rašytojai ras šį bažnytiniais įrašais pagrįstą rašinį ir nebekartos tų klaidingų datų, kartojamų vos ne ištisą šimtmetį.


• • • • • • • • • • • •


Bažnytinių metrikų šaltinis: https://eais.archyvai.lt/

2022.02.22

• Stepono Dariaus giminės I d. Amerika
Nerijaus Korbuto straipsnis apie S.Dariaus šeimą ir jos gyvenimą Amerikoje.

• Stepono Dariaus giminės II d. Žmona
Nerijaus Korbuto straipsnis apie S.Dariaus žmoną Jaunutę Liudviką Škėmaitę, dukrą Nijolę ir jų šeimas.

• Stepono Dariaus giminės IV d. Tėvas
Nerijaus Korbuto straipsnis apie S.Dariaus tėvą, jo genealoginę liniją.

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis