Adomavičius Vladas
Aviacijos jaun. leitenantas.
1917-2004


Vladas ADOMAVIČIUS gimė 1917-11-20 Oriolo mieste, Rusijoje.

Mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje ir Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos suaugusių gimnazijoje.

Studijavo VDU teisės fakulteto Ekonomikos skyriuje.

1938-07-08 įstojo į Karo mokyklą.

1939-09-18 baigęs (XIV asp. laid.) aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsniu mobilizuotas ir paliktas tikroje karo tarnyboje, paskirtas į Karo aviacijos komendantūrą.

1939-10-05 demobilizuotas.

1939-11-20 paleistas į atsargą.

1949 emigravo į JAV.

2004-09-04 mirė Floridoje, JAV. Palaidotas Calvary Catholic Cemetery

Žmona: Liucija (1920-2004)


Šeimos kapas Calvary Catholic Cemetery, Chipley, Washington County, Florida, JAV
Fotografijos šaltinis: www.findagrave.comLiteratūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.
Papildyta svetainės administracijos.

KITI DOKUMENTAI, FOTOGRAFIJOS IR PNŠ.:

Adomavičiai laivo atplaukusio iš Europos į Niujorką keleivių sąraše, 1945 rugsėjo 24 d.
Šaltinis: Washington D.C.: National Archives and Records Administration

V.Adomavičiaus imigranto sienos kirtimo kortelė.
Šaltinis: Washington D.C.: National Archives and Records Administration


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.comAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis