Artūras Kaminskas


Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas


Plk. ltn. Artūras Kaminskas gimė 1963 m. rugsėjo 12 d. Klaipėdoje.

1970-1980 m. mokėsi Klaipėdos 17-oje vidurinėje mokykloje.

1980-1984 m. mokėsi Černigovo (Ukraina) aukštojoje karo lakūnų mokykloje, įgijo lakūno-inžinieriaus kvalifikaciją, suteiktas leitenanto laipsnis.

1984-1986 m. tarnavo sovietinės armijos naikintuvų 777-ajame pulke (Tolimuosiuose Rytuose, Primorės krašte, Spask Dalnij m.). Skraidė naikintuvais MiG-23 MLA.

1986-1988 m. tarnavo karinėje jūrų aviacijoje Kam-Ran pusiasalyje, Vietnamo Socialistinėje Respublikoje. Skraidė lėktuvais MiG-23 MLD.

1988-1992 m. tarnavo priešlėktuvinės gynybos aviacijoje Sachalino saloje.

1990 m. vasario 19 d. suteikta pirmos klasės karo lakūno kvalifikacija. Skraidė lėktuvais MiG-23 MLD ir MiG-31.

1992 m., turėdamas majoro laipsnį ir būdamas būrio vadas, parašė raportą, kad būtų išleistas iš sovietinės kariuomenės ir galėtų grįžti į Lietuvą.


1992 m. pradėjo tarnauti LR KAM Aviacijos tarnyboje, rugpjūčio 31 d. paskirtas į Aviacijos bazės lakūno pareigas. Tų pačių metų spalio 30 d. perkeltas į Aviacijos tarnybos Aviacijos bazės skraidymų valdymo grupės viršininko pareigas.


1993 m. kovo 1 d. paskirtas į KOP Aviacijos bazės naikintuvų eskadrilės šturmano pareigas. 1993-1994 - KOP I AB (Šiauliai) naikintuvų eskadrilės vadas.

1993 m. kovo 9 d. suteiktas majoro laipsnis. 1994-1995 m. - KOP I AB vado pavaduotojas.


1994 m. sausio 6 d. suteikta pirmo rango karo lakūno kvalifikacija.

1995-1997 m. - KOP II AB (Panevėžio r.) vado pavaduotojas.

1996 m. kovo 18 d. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.

1997-1999 m. - II AB (Panevėžio r.) vadas.

1999-2000 m. studijavo JAV, KOP vadų ir štabo karininkų koledže.

2000 m. paskirtas KOP vado pavaduotoju.

2001 m. perkeltas į Lietuvos kariuomenės skrydžių saugos departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas. Skraido lengvais atakos lėktuvais L-39 ZA. Visais lėktuvų tipais yra skraidęs daugiau kaip 1100 valandų.

APDOVANOTAS:
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1999 03 10),
Kariuomenės pajėgų lygmens medaliu „Už pasižymėjimą" (2002 06 10).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis