Benediktas Rinkevičius
Karo lakūnas, III-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventas.
Gimė 1914 m. vasario 9 d. Aleksote, Kaune.
Tėvai: Jonas Rinkevičius ir Agnietė Žebrauskaitė.
1938-10-31 baigė III-ją puskarininkių lakūnų klasę.
1944 m. pasitraukė į Vakarus. Gyveno Kanadoje.

Išsamesnė biografija rengiama.

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis