Kazys Mikolajūnas
Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas
1894-1999


Plk. ltn. Kazys Mikolajūnas gimė 1894 m. vasario 15 d. Alončių k., Raguvos vlsč., Panevėžio aps. 1915 m. baigė Panevėžio realinę gimnaziją.

1917 m. buvo įstojęs į Kauno kunigų seminariją. Paskelbus nepriklausomybę, įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo Nepriklausomybės kovose su bolševikais, buvo sunkiai sužeistas į koją. Pasveikęs buvo paskirtas į Karo aviaciją, dirbo ūkvedžiu, vėliau tarnavo Aviacijos štabe raštvedžiu.

Jam pačiam prašant iš štabo raštinės paskirtas į 1-ąją eskadrilę. Baigė aviacijos kursą ir pasirinko lakūno žvalgo specialybę. Atlikdamas privalomus skrydžius 2-ojoje eskadrilėje patyrė pavojingą aviacinį įvykį: skrendant su lakūnu B. Dabušiu lėktuvu ANBO-IV ir šaudant į žemės taikinius, atviroje kabinoje ne visiškai išsiskleidė parašiutas, bet nelaimės pavyko išvengti.

Sovietams okupavus Lietuvą, dirbo Karo aviacijos Tiekimo skyriaus Turto dalies vedėju. 1944 m. pasitraukė į Vakarus ir iš karo pabėgėlių stovyklos su šeima emigravo į Australiją.

1958 m. persikėlė į JAV, Čikagą.

Mirė 1999 m. sausio 4 d. JAV, Burbanke, Čikagos pietvakariniame priemiestyje.

Apdovanojimai:
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas,
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai" (1937 07 20).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis