Jurgis PavlovasKaro lakūnas. Instruktorius
1893 - 1990


Jurgis Pavlovas, s. Vasilijaus gimė 1893 m. rugsėjo 20 d. Jonavoje.
Stačiatikių tikybos, rusų tautybės.
1912 m. baigė Petrapilio gimnaziją.
1914 m. rugpjūčio 24 d. Nikolajaus karo inžinerijos mokyklą.
1914 m. lapkričio 14 d. Gatčinos aviacijos mokyklą.
1917 m. rugsėjo 1 d. Maskvos aukštojo pilotažo mokyklą.
Vyriausybės pakviestas 1922 m. grįžo į Lietuvą.
Nuo 1922 m. balandžio 25 d. iki 1927 m. liepos 1d. laisvai samdomas skraidymo instruktorius Lietuvos karinėje aviacijoje.
Tarnybos metu gyveno av. karininkų fligeliuose, atleistas iš tarnybos - Telšių g. 6a, Kaune.
1927 m. lapkričio 1 d. pradėjo dirbti Kauno miesto elektros stotyje.
1928 m. spalio 1 d. įstojo į VDU Technikos fakultetą.
1933 m. gavo Lietuvos pilietybę.
Prasidėjus okupacijoms pasitraukė į Vakarus.
1950 m. sausį atvyko į JAV. Gyveno Bridžporte, Konektikuto valstijoje.
1955 m. natūralizavosi.
Mirė 1990 m. sausio 17 d.

Žmona - Natalija Šteinbergaitė , d. Vladimiro g. 1906 m. vasario 28 d. Panevėžyje. Sūnus - Sviatoslavas, g. 1925 m. gruodžio 19 d. Kaune.

• • • • • • • • • • • •


FOTOGRAFIJOS, DOKUMENTAI IR PNŠ.
Akrobatinio skraidymo mokymo grupė (iš kairės): mokiniai – ltn. L.Peseckas, ltn. E.Kraucevičius, instruktorius J.Pavlovas, mokinys ltn. A.Gustaitis prie naikintuvo Fokker D.VII. Kauno aerodromas, 1922 m.
(Lietuvos aviacijos muziejus)Iš kairės: mokinys žvalgas ltn. S.Darius, instruktorius J.Pavlovas, Mokomosios eskadrilės vadas mjr. A.Senatorskis, mokinys žvalgas ltn.V.Čemarka, žvalgas ltn. A.Vasnevskis, X prie mokomojo lėktuvo Albatros C.I 1923 m.
(Lietuvos aviacijos muziejus)Mokomosios oro eskadrilės personalas prie lėktuvo Albatros B.II Kauno aerodrome 1924 m. Iš kairės: J.Adomaitis, G.Heidrikis, eskadrilės vadas A.Gustaitis, instruktorius J.Pavlovas, A.Milevičius.
(Lietuvos aviacijos muziejus)Grupė karo lakūnų apie 1926 m. J.Pavlovas - centre.
(Lietuvos aviacijos muziejus)š kairės: Juozas Grigiškis, Vsevolodas Šenbergas, Vytautas Jablonskis, neatpažintas, Leonardas Peseckas, Antanas Gustaitis, Antanas Stašaitis, Latvijos karo aviacijos delegacijos vadovas Jezups Baško, Ignas Šešplaukis, Juozas Pranckevičius, Juozas Kraucevičius, Tadas Šakmanas, neatpažintas, Eugenijus Kraucevičius, Jurgis Pavlovas, Jonas Nastaras, Viktoras Reimontas 1926 m.
(Lietuvos aviacijos muziejus)Žinios apie Jurgį Pavlovą Karo aviacijos dokumentuose.
(LCVA)1922 m. Nr. 151 Įsakymas Kariuomenei, kuriame pranešama apie Jurgio Pavlovo priėmimą tarnybon.
(epaveldas.lt)1927 m. Nr. 90 Įsakymas Kariuomenei, kuriame pranešama apie Jurgio Pavlovo atleidimą iš tarnybos.
(epaveldas.lt)Jurgio Pavlovo pasas
(Kauno regioninis valstybės archyvas)Jurgio Pavlovo žmonos Natalijos Šteinbergaitės Pavlovienės pasas
(Kauno regioninis valstybės archyvas)Žinios apie Jurgio Pavlovo žmoną Nataliją Šteinbergaitę Pavlovienę.
(Kauno regioninis valstybės archyvas)Jurgio Pavlovo atvykimas į Ameriką 1950 m.
(ancestry.com)


• • • • • • • • • • • •


JURGIO PAVLOVO PILIETYBĖS PRAŠYMO BYLA

Bylos šaltinis: Kauno regioninis valstybės archyvas

• • • • • • • • • • • •


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis