Mykolas Petronaitis


Mykolas Petronaitis gimė 1918 10 12 Kėdainiuose Baltramiejaus Petronaičio ir Onos Štutaitės šeimoje.
Karo lakūnas, IV-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventas
Prasidėjus okupacijoms pasitraukė į Vakarus.
Mirė 1997 10 02 Australijoje.

Žmona Kazimiera Detonytė (1919.04.19-2014.08.15)

Biografija rengiama.

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis