Kleopas Petraitis

Karo lakūnas, IV-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventas

Biografija rengiama.

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com


Karo lakūnas jaunesnysis puskarininkis Kleopas Petraitis. Mirė 1942m. ir palaidotas Girdžių kapinėse. Gimęs 1915m. Jokūbaičių kaime.
http://www.girdziai.lt

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis