Petras Drablys
Karo lakūnas, IV-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventas

Petras Drablys gimė 1914 m. spalio 22 d. Naručių kaime, Kavarsko valsčiuje (dab. Ukmergės raj.)

1944 m. ištremtas į Komijos resp., 1956 m. grįžo, bet netrukus išvyko atgal.

Išsamesnė biografija rengiama.

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis