Janis Jere


Kpt. Janis Jere, Latvijos karo aviacijos lakūnas, apdovanotas 1935 m. liepos 20 d. garbės ženklu „Plieno Sparnai".

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis