Juozas Jasys (Jasevičius)
Karo lakūnas, aviacijos viršila
1908-1986


Vrš. Juozas Jasys (Jasevičius) gimė 1908 m. birželio 14 d.
Vilkaviškyje. Baigė „Žiburio" gimnaziją. Tėvai norėjo, kad sūnus stotų į kunigų seminariją, bet jis įstojo savanoriu į kariuomenę. Mokėsi aviacijos mechanikų kursuose.

1929 m. sėkmingai baigė lakūnų puskarininkių kursus, gavo vyr. puskarininkio laipsnį ir paskirtas į 1-ąją (naikintuvų) eskadrilę. Skraidė naikintuvais Letov Š.20L bei FIAT CR.20. Po metų tarnybos gabiam ir greitos orientacijos lakūnui suteiktas viršilos laipsnis (jauniausias lakūnas Lietuvoje, turėjęs šį laipsnį).

1936 m. aviacijos šventėje Kaune demonstravo trijų naikintuvų FIAT CR.20, „surištų virvėmis", grupinį pilotažą, dalyvavo 4 eskadrilių rikiuotės skridime bei skridime, kurio metu iš lėktuvų buvo suformuoti Respublikos Prezidento inicialai „A. S.".

1937 m. rugsėjo 1-3 d. dalyvavo Karo aviacijos vizite Rygoje, skrista šešiais naikintuvais Dewoitine D-501L ir keturiais žvalgybos lėktuvais ANBO-IV.

1939 m. lapkričio 23 d. dalyvavo naikintuvų Dewoitine D-501L eskadrilės skrydyje į atgautą Vilnių. Tarnaudamas karo aviacijoje skraidė 626 val.

1940 m. išleistas į atsargą, dirbo Vepriuose draudimo inspektoriumi, vėliau priešlėktuvinės apsaugos slėptuvių viršininku.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į Australiją, gyveno Adelaidėje.

Mirė 1986 m. vasario 23 d., palaidotas Centennial parko kapinėse.

APDOVANOTAS
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1937 07 20).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis