Teodoras Gaižauskas
Teodoras Gaižauskas gimė 1912 m. rugpjūčio 16 d. Skaudvilės ūkininkų Petro ir Juzefos Bagdonavičiūtės Gaižauskų šeimoje.

Baigęs 5 gimnazijos klases. Pagal profesiją šoferis. Religija - Romos katalikas.

1932 04 18 Tauragės aps. naujokų ėmimo komisijos priimtas į kariuomenę.

1932 05 01 priimtas į karo aviacijos puskarininkių mokyklos lakūnų skyrių.

1934 05 09 baigė aukštąjį pilotažą.

1934 11 01 baigė mokyklą suteiktas jaun. psk. laipsnis, II rango karo lakūno vardas.

Dirbo mechaniku LAK.

1938 - 1940 m. priklausė Lietuvos Šaulių sąjungai.

Iki karo gyveno Kaune, Tulpių g. 15.

1942 m. paimtas darbams į Vokietiją. 1942-1944 m. dirbo vairuotoju Tilžėje, 1944 - 1945 - Įsrutyje (dab. Černiachovskas, Karaliaučiaus sr.)

Žmona Regina Paškevičiūtė Gaižauskienė g. 1919 m. birželio 16 d. Kaune. Duktė Irena g. 1937 m. sausio 6 d. Kaune

Pasitraukė į Vakarus. 1951 m. su šeima atplaukė į Kanadą. Tolimesnis likimas nežinomas.

DOKUMENTAI, FOTOGRAFIJOS
Teodoro Gaižausko krikštas Skaudvilės bažnyčioje 1912 m.
Tėvai Petras ir Juzefa Bagdonavičiūtė Gaižauskai.Teodoro Gaižausko ir šeimos DP dokumentai.
Teodoro Gaižausko ir šeimos atvykimas į Kanadą 1951 m.
Prie lėktuvo ANBO V instruktoriaus kpt. Jono Adomaičio mokomoji grupė: iš kairės - Viktoras Zizas, Konstantinas Liuberskis, Jonas Valevičius, kpt.Jonas Adomaitis, Romanas Mažonas, Stepas Sebastijonavičius, Vilius Mikalauskas, Teodoras Gaižauskas. 1932 m. gegužės 27 d.

Mokiniai lakūnai prie lėktuvo ANBO V 43. Iš kairės: V.Zizas, T.Gaižauskas, S.Sebastijonavičius, x, x, R.Mažonas, x, V.Mikalauskas. 1932 m.Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.comAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis