virš. Antanas Kairaitis
1904 † 1930


Antanas Kairaitis gimė 1904 m. gruodžio 13 d. Paalsių kaime, dab. Jurbarko raj.

1925 m. lapkričio mėn. 1 d.
pašauktas atlikti būtinąją karo tarnybą. Visiems kariams privalomą naujokų apmokymą baigė 1926 m. vasario 24 d.

1926 m. gruodžio mėn. 17 d. buvo paskirtas aviacijos parke eiti etatinio raštininko pareigas.

1927m. vasario mėn. 15 d. pakeltas į nerikiuotės jaunesniojo puskarininkio laipsnį.

1927 m. balandžio mėn. 10 d. pakeltas į vyresniuosius puskarininkius.

1927 m. balandžio mėn. 14 d. pareiškęs norą tarnauti toliau paliekamas liktiniu.

1929 m. sausio mėn. 10 d. priimamas ir pradeda kursą puskarininkių lakūnų mokykloje.

1929 m. liepos mėn. 4 d. savarankiškai išskrido mokomuoju lėktuvu Albatros B. II.

1929 m. gruodžio mėn. 1 d. perkeltas į 1-ą oro eskadrilę ir nuo to pat mėnesio 17 d. įskaitytas kareivio lakūno etatinėje vietoje.

1929 m. gruodžio mėn. 20 d. baigė puskarininkių lakūnų mokyklą ir paskirtas eiti karo lakūno pareigas.

1930 m. sausio mėn. 15 d. suteikiamas viršilos laipsnis.

Žuvo treniruočių metu nukritęs į Rėkyvos ežerą 1930 m. birželio 13 d.

Palaidotas Kauno miesto kapinėse, jas naikinant perlaidotas Seniavos kapinėse.

• • • • • • • • • • • •


SUSIJĘ STRAIPSNIAI:
A.Kairaičio skraidymo knygelė
Nekrologas Karyje
Diskusijos apie 2018-2019 m. Rėkyvoje vykdytą lėktuvo variklio paiešką

• • • • • • • • • • • •


DOKUMENTAI, FOTOGRAFIJOS:
Karo lakūnas Antanas Kairaitis
Antano Kairaičio krikšto metrika
(Skirsnemunės RKB)
Žinutė spaudoje 1930 m.
Žinutė spaudoje 1989 m.


A.Kairaičio žūtis 1930 m.
(Lietuvos aviacijos muziejus)


Rėkyvos ežero pakrantėje gulintis didelis 3,5 m ilgio, 2,5 m pločio ir 1,2 m aukščio pilko granito akmuo su pritvirtinta memorialine lenta įamžino lakūno žuvimo vietą.
Antano Kairaičio antkapinio paminklo fragmentas
Foto: G.Kačergius 2012
Lėktuvas LETOV Š.20
• • • • • • • • • • • •Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis