Vilhelmas Mykolaitis - MikalauskasKaro lakūnas, aviacijos puskarininkis
1911- ?Psk. Vilhelmas Mykolaitis - Mikalauskas gimė 1911 m. Kupiškyje.

1932 m. įstojo į Karo aviacijos mokyklos Puskarininkių lakūnų skyrių.

1934 m. lapkričio 1 d. sėkmingai baigė Karo aviacijos mokyklos 1-ąją puskarininkių lakūnų laidą, įgijo II eilės karo lakūno kvalifikaciją. Suteiktas jaunesniojo puskarininkio laipsnis. Paskirtas tarnauti karo lakūnu į 5-ąją (naikintuvų) eskadrilę, skraidė naikintuvais FIAT CR.20.

1936 m. gegužės 24 d. karo aviacijos šventėje skraidė naikintuvu FIAT CR.20 keturių eskadrilių rikiuotėje, demonstravo naikintuvų veiksmus ginant aerodromą nuo puolančių bombonešių eskadrilės, dalyvavo skridime, kurio metu iš lėktuvų buvo suformuoti Respublikos Prezidento inicialai „A. S", bei atliko skrydžius naikintuvų grandies sudėtyje.

Sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą, tarnavo lakūnu 5-ojoje eskadrilėje. Skraidymų stažas iki 1940 m. birželio 1 d. 568 val. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, išleistas į atsargą.

1944 m. pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV.

Apdovanotas:
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1940 08 28).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis