Pas sklandymo pradininką. Apie Vitalį Milevičių


Pas sklandymo pradininką

Nuo paprastučio medinės konstrukcijos RRG-23 „Cioglingo“ iki modernaus plastmasinio sklandytuvo „Lietuva“ – toks kokybiškas šuolis Lietuvoje per pusę šimtmečio buvo padarytas sklandytuvų technikos raidoje. Besidžiaugdami šiandieniniais sklandytojų pasiektais laimėjimais, visada su didele pagarba prisimename tuos entuziastus, kurie budėjo prie sklandymo lopšio, savo rankomis statė pirmuosius sklandytuvus ir jais atliko pirmuosius skrydžius. Viena iš garbingiausių vietų jų tarpe priklauso sklandymo Lietuvoje pradininkui Vitaliui Milevičiui, dabar pensininkui, gyvenančiam Biržuose. Į sklandymą jis atėjo jau būdamas prityręs profesionalus lakūnas, šimtus valandų išskraidęs keliolikos tipų lėktuvais, atlikęs pirmąjį skridimą nakties sąlygomis.


V.Milevičius (pirmas iš kairės) paskoja prisiminimus
sklandymo varžybų dalyviams. Biržai, 1977 m.

Skraidydamas vasaros dienomis, V.Milevičius ne kartą pastebėjo, kaip šilto oro srovės po sparnais sukelia papildomą keliamąją jėgą, kuri lėktuvą be jokių pastangų mesteli į viršų. Spaudoje jis skaitė, termikų pagalba sėkmingai skraidoma Tarybų Sąjungoje, Vokietijoje ir kitose šalyse sklandytuvais, kurių Lietuvoje dar nebuvo. Tada ir kilo mintis pasistatyti tokį bemotorį aparatą. Netrukus gavo tuo metu labai populiaraus mokomojo sklandytuvo „Ciogling“ brėžinius, statybai medžiagų: sauso medžio, drobės, aviacinio lako, iš senų lėktuvų laužo pasirinko metalo apkaustų, plieninių trosų ir kt. Pasiskolinęs varstotą, spaustuvus, medžio pjovimo ir obliavimo įrankius, padedamas aviacijos mechaniko, jis ir pradėjo sklandytuvo statybą. Darbai tęsėsi apie trejetą mėnesių. Pastatytas sklandytuvas išbandytas 1931 metų rudenį Kauno aerodromo pakraštyje. Saulėje žvilgėjo natūralios spalvos sparnų drobė ir medinis liemuo, nulakuoti bespalviu aviaciniu laku. Pirmąjį pakilimą guminio amortizatoriaus pagalba atliko pats statytojas V.Milevičius, po to pabandė kolegos lakūnai. Sklandytuvas buvo labai pavaldus, gerai kilo į keliasdešimt metrų aukštį ir, praskridęs puskilometrį, sklandžiai tūpė. Aviacijos specialistų nuomone, aparatas buvo pastatytas pagal visus atsparumo reikalavimus, pasižymėjo tvirta konstrukcija.

Skraidymai tęsėsi sekančių metų pavasarį. Bet vieno skridimo metu sklandytuvas buvo sulaužytas. Sutaisytas ir išmontuotas sklandytuvas buvo nugabentas į Kauno priemiestį Petrašiūnus. V.Milevičius manė, kad, startuojant nuo neaukštos kalvos, galbūt pavyks patekti į šiltus oro sluoksnius ir išbandyti terminio skriejimo malonumą. Tada jis dar neturėjo supratimo apie antvėjus ir termikus, kurie susiformuoja tuk žymiai didesniuose aukščiuose. Petrašiūnai nebuvo tam tinkama vieta. Sužinojęs, kad prie Kauno Aukštesniosios technikos mokyklos susibūrė aviacijos būrelis, tuo metu pasistatęs Broniaus Oškinio konstrukcijos mokomąjį sklandytuvą T-1 (BrO-1), V.Milevičius jauniesiems entuziastams padovanojo ir savo aparatą. Sklandytuvas, pavadintas „Gandru“, ilgą laiką ėjo savo tarnybą, keletą metų skraidė virš kopų Nidos sklandymo mokykloje.

V.Milevičiaus sklandytuvo rezultatai – pasiektas 30-40 m aukštis ir 300-400 m nuskristas atstumas – mūsų dienomis gali pasirodyti gana kuklūs. Tačiau nereikia pamiršti, kad tai buvo pati Lietuvos sklandymo pradžia, atvėrusi kelią didesniems ateities sklandymo rekordams.


Jubiliatą sveikina aviacijos federacijos sekretorius V.Ašmenskas

Neseniai V.Milevičiui sukako 85-eri metai. Jo pasveikinti į Biržus atvyko būrys sportininkų ir sklandymo veteranų. Sidabro šarma padabintą, bet žvalų ir energingą mūsų sklandymo pradininką tradicine tautine juosta apjuosė ir sveikinimo adresą įteikė Lietuvos aviacijos sporto federacijos (ASF) atsakingasis sekretorius Viktoras Ašmenskas. ASF aviacijos istorijos tarybos pirmininko pavaduotojas Vytautas Jurkštas papasakojo apie jubiliato veiklą sklandymo baruose, iš magnetofono juostos skambėjo seniausio lietuvių lakūno Simo Stanaičio sveikinimo žodžiai, aviacijos istorikas Gytis Ramoška įdomiai komentavo istorinių nuotraukų skaidres, savo prisiminimais pasidalijo aviacijos veteranai.

A.Kasys


Šaltinis:
„Sparnai“ 1985 Nr. 2


P.S.
Straipsnyje V.Milevičiaus įtaka sklandytuvo „Cioglingo“ gamyboje šiek tiek perdėta. Sklandytuvo statybos iniciatyva priklauso Lietuvos Aeroklubui (LAK) ir jo tuometiniam pirmininko pavaduotojui pulkininkui Antanui Gustaičiui. LAK-as nupirko iš Vokietijos RRG „Cioglingo“ brėžinius, V.Gustaitis, būdamas Karo aviacijos dirbtuvių viršininku, paskyrė stalių Brinkį statyti sklandytuvą, o statybos priežiūrą pavedė lakūnams av. leitenantams V.Milevičiui ir P.Skurauskui.
V.Milevičius atliko pirmąjį skridimą su pastatytu „Cioglingu“. Padovanoti sklandytuvo Kauno ATM sklandymo būreliui V.Milevičius negalėjo, nes tai buvo LAK-o nuosavybė.

G.K.


Elektroniniam publikavimui parengė G.Kačergius, 2009Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis