Latvis A.Vilks atsklendė į Kauną


Birželio 14 d. Viršum Kauno pasirodė Latvijos sklandytuvas IL-14. Netikėtas svečias apsukęs kelis ratus, sėkmingai nusileido Kauno aerodrome. Ir kaip nustebo mūsų sklandytojai atpažinę vieną geriausių Latvijos Aero Klubo sklandytojų A.Vilks’ą. Čia pat jie sužinojo, kad Vilks yra atlikęs didelę kelionę ir pasiekęs reikšmingą laimėjimą – iš Rygos atsklendė į Kauną.


Latvijos sklandytojas A.Vilks prie sklandytuvo Weihe Kaune

Šiuo savo perskridimu A.Vilks pasiekė naują Baltijos kraštų sklendimo į tolį rekordą, perskrisdamas sklandytuvu 240 km. Sklandytojas iš Rygos pakilo apie 10 valandą ryto. Jo kelionės sėkmingumui labai daug padėjo palankios sklendimui oro sąlygos. Savo perskridimą kuris truko apie penkias valandas A.Vilks daugiausiai atliko dideliame aukštyje. Viršum Kauno taip pat turėjo didelį aukštį ir galėjo perskridimą tęsti toliau, tačiau nutarė leistis Kaune.

Alberts Vilks Lietuvos Aero Klubui gerai pažįstamas iš praėjusių metų Baltijos kraštų aviacijos varžybų. Šis sklandytojas tose varžybose laimėjo perskridimo į tolį varžybas, nusklendęs iš Kauno į Vėgerius t.y. 180 km. Be to, jis dar laimėjo, sklendimo į aukštį 3-ąją vietą. Už pirmąjį laimėjimą jis gavo LAK pirmininko prof. Z.Žemaičio dovaną, o už antrąjį LAK vicepirmininko ats. av.plk.ltn. Narako dovaną.

Laimėjęs naująjį, žymiai pranašesnį, Baltijos kraštų sklendimo į tolį rekordą A.Vilks kelias dienas viešėjo, kaip LAK svečias, Kaune, kur dar artimiau susipažino su Lietuvos Aero Klubo lakūnais ir jų darbais. Birželio 19 d. Traukiniu išvyko atgal į Rygą.


Iškarpa iš 1940 m. žurnalo Karys Nr. 25Šaltinis:
"Lietuvos Sparnai" 1940 Nr. 14

El. publikavimui parengė Nerijus Korbutas, 2008
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis