J.Steikūnas skraidina sklandytuvus Aukštagirin
Šaltinis:
„Lietuvos Sparnai“ 1940 Nr. 14

El. publikavimui parengė Nerijus Korbutas, 2008


P.S.
Straipsnis aprašo situaciją, kaip buvo perkeliami Lietuvos Aeroklubo sklandytuvai iš Kauno į Aukštagirį po Lietuvos okupacijos (po 1940 birželio 15 d.). Sovietų armijai užėmus Kauno Dariaus ir Girėno aerodromą, LAK-o technika buvo perbazuota į Aukštagirio sklandymo mokyklą. Tarp LAK-o sklandytuvų pateko ir Latvijos sklandytuvas Weihe, kuriuo sklandytojas A.Vilks 1940 m. birželio 14 d. - Sovietų armijos įvedimo į Baltijos šalis išvakarėse - atskrido iš Rygos į Kauną. Grįžti atgal į Rygą tam sklandytuvui nebuvo lemta. Ir nepasitvirtino J.Steikūno optimizmas - „Naujais keliais kilsime ir kilsime...“Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis