B. Oškinio BrO-5 Naujoji "Rūta"Šaltinis:
"Lietuvos Sparnai" 1938 Nr. 12

El.publikavimui parengė Nerijus KorbutasAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis