B.Oškinis ir J.Pyragius Amerikoje


1-as psl.
Mūsų sklandytojams išvykstant į Ameriką

2-me pusl. - MŪSŲ SKLANDYTOJAI AMERIKOJE
3-me pusl. - PIRMASIS ŽINGSNIS
4-me pusl. - AMERIKOS PADANGĖJE
5-me pusl. - The TWO LITHUANIANS...


LAK pirm. prof. Z.Žemaičio suruoštų pietų
B.Oškinio ir J.Pyragiaus išvykimo proga dalyviai


Šaltinis:
Lietuvos Sparnai 1937 Nr.5

El.publikavimui parengė Nerijus Korbutas 2008 m.


2-me pusl. - MŪSŲ SKLANDYTOJAI AMERIKOJE
3-me pusl. - PIRMASIS ŽINGSNIS
4-me pusl. - AMERIKOS PADANGĖJE
5-me pusl. - The TWO LITHUANIANS...

Eiti į puslapį       >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis