AVIACINĖS SPORTO VARŽYBOS. ŠVENTĖS

• PIRMOSIOS ORO BALIONĖLIŲ VARŽYBOS 1935 M.
1935 m. birželį įvykusių pirmųjų oro balionėlių varžybų apžvalga, rezultatai

• ELMIRA 1937 M.
Lietuvos sklandytojai B.Oškinis ir J.Pyragius Amerikoje, Elmiroje vykusiose sklandymo varžybose

• B.OŠKINIS IR J.PYRAGIUS AMERIKOJE.
Straipsniai iš prieškario "Lietuvos sparnų" apie Lietuvos sklandytojų B.Oškinio ir J.Pyragaus dalyvavmą Amerikoje, Elmiroje vykusiose sklandymo varžybose.

• BALTIJOS ŠALIŲ AV. SPORTO VARŽ. KAUNE 1939 M.
Baltijos šalių aviacijos sporto varžybų, vykusių 1939 m. Kaune eiga ir rezultai. Šaltinis: Lietuvos Sparnai 1939 Nr.14-17

• Br.Oškinio sklandytuvai BrO-3.
G.Ramoškos straipsnyje apie Br.Oškinio sklandytuvus BrO-3 „Pūką“, „Arą“ ir „Giriūną“ yra ir epizodas apie Tautinės olimpiados sklandymo varžybas 1938 m.

GRĮŽTI Į LAK PAGRINDINĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis