J.pusk. Jonas MasiulisJ.Masiulio katastrofa naikintuvu Dewoitine D.501. Nemunas 1936 spalio 16 d.

Žinutė Karyje:
Žinutė Karde:
LAK užuojauta Lietuvos Sparnuose:Šaltiniai:

Karys 1937 Nr.43
Kardas 1937 Nr.19
Lietuvos Sparnai 1937 Nr.10 Nr.
G.Ramoška A.Gamziukas Lietuvos Karinė Aviacija 1919 - 1940 1999
El.publikavimui parengė: Nerijus Korbutas 2008

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis