Baltijos šalių aviacinio sporto varžybos 1939 m.


4-as psl.
Lietuvių rezultatai Baltijos šalių aviacijos sporto varžybose


1-me pusl. - VARŽYBAS PRADEDANT. JIE ATSTOVAUJA LIETUVAI
2-me pusl. - VARŽYBŲ EIGA IR REZULTATAI
3-me pusl. - PERSKRIDIMAS Talinas - Ryga - Palanga - Kaunas
5-me pusl. - VARŽYBŲ APTARIMAS IR IŠVADOS


Laimėję pirmasias vietas: iš kairės, perskridimo rungtyje - kpt. Rimas, figūrinio skraidymorungtyje - ats. j.leit. L.Kinaitis


Laimėjęs pirmąją vietą sklandyme A.GysasLakūnas Jonas Dovydaitis sėkmingai pasirodęs tarptautinės aviacijos dienąŠaltinis:
Kardas 1939 nr.17

El.publikavimui parengė: Nerijus Korbutas 2008

1-me pusl. - VARŽYBAS PRADEDANT. JIE ATSTOVAUJA LIETUVAI
2-me pusl. - VARŽYBŲ EIGA IR REZULTATAI
3-me pusl. - PERSKRIDIMAS Talinas - Ryga - Palanga - Kaunas
5-me pusl. - VARŽYBŲ APTARIMAS IR IŠVADOS

Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis