a.a. av.ltn. Albinas Stukas

Šaltinis: Kariūnas 1933 Nr.5-6
El.publikavimui parengė: Nerijus Korbutas 2008

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis