2500 metrų sklandytuvu viršum Kauno

Alfredas Gysas


Šaltinis:
„Lietuvos Sparnai“ 1937m. Nr.06


P.S.
Šis A.Gyso aukščio rekordas pasiektas 1937 m. birželio 15 d. su sklandytuvu Grunau Baby IIa „Nida“


El.publikavimui parengė Nerijus Korbutas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis