A.Gyso „Nykštukas“ 1937 m.


Per trejetą metų Lietuvoje sparčiai besivystantis sklandymas patraukė ir vaikus, tačiau Nidos sklandymo mokyklą buvo priimama tik nuo 15 metų amžiaus. Brendo mintis sudaryti sąlygas sklandyti jaunesniems negu 15 metų paaugliams, ypač – aktyviems aviamodeliuotojams. Tačiau mokomieji sklandytuvai 13-14 metų vaikams per dideli... Todėl sukonstruoti ir pagaminti jiems sklandytuvą ėmėsi Alfredas Gysas. Kaip jis pats pasakoja, daug galvos nesukdamas, proporcingai sumažino sklandytuvą „Gandras“. „Nykštuko“ sparnų ilgis tapo 8 m, plotis – 1,2 m. Sklandytuvas buvo pagamintas 1937 m. Tais metais Kauno aerodrome pradėjo skraidyti pirmoji „nykštukininkų“ grupė, tarp jų – Z.Koronkevičius, V.Peseckas, aviamodeliuotojas V.Bičiūnas. Ir vėliau su „Nykštuku“ buvo skraidoma tik Kauno aerodrome.


„Nykštuko“ duomenys

Sparnų ilgis8 m
Sparnų plotas9,6 m²
Proilgis6,7
Tuščio sklandytuvo svoris60 kg
Skridimo svoris100 kg
Įkrovimas10,5 kg/m²
Kokybė10
Žemėjimo greitis1,25 m/s
Normalus skridimo greitis45 km/h


G.Ramoška


Elektroniniam publikavimui parengė G.Kačergius, 2008Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis