B.Oškinio BrO-4 „Rūta“
Įgijęs patyrimo, bestatydamas mokomuosius ir lavinimosi tipo sklandytuvus, konstruktorius Br. Oškinis ryžosi sukurti sklandytuvą velkamiems perskridimams. Tačiau pradėjus projektuoti tokį sklandytuvą, paaiškėjo, kad jį reikia pritaikyti ir figūriniams skraidymams. Darbo laikas buvo labai ribotas — su šiuo sklandytuvu Lietuvos aviatoriai turėjo dalyvauti 8-jame nacionaliniame sklandymo sąskrydyje 1937 m. Elmiroje (Amerikoje).
Projektuojamas sklandytuvas turėjo būti labai manevringas, atsparus, pavaldus, aukštos aerodinaminės kokybės, mažų gabaritų ir nebrangus. Išspręsti šias problemas buvo gana sunku.
Po penkių įtempto darbo mėnesių Šiaulių amatų mokyklos aviacijos būrelio nariai, sklandytojo B. Karvelio padedami ir paties konstruktoriaus vadovaujami, 1937 metų gegužės 30 d. pastatė sklandytuvą. Ketvirtąjį savo kūrinį Br. Oškinis pavadino „Rūta".

BrO-4 „Rūta“

Prieškarinėje spaudoje ji buvo vadinama BRO-5, nes sklandytuvo BRO-2 (T-2) buvo suprojektuoti du variantai — su pusiau dengtu liemeniu (BRO-2) ir su nedengtu spyriniu liemeniu (BRO-3). Pastarasis buvo vadinamas ,,Pūku", o BRO-4 — „Rūta".
Sparnai — laisvai nešantys, įlenkti, su plačiu tarpusparniu. Jų ilgis — 10,0 m. Kad būtų atsparesni, jie aptraukti klijuote, sparno profilis — M-12, 12—197 storio; galuose jis tampa simetrišku. Ištisinės nerviūros išdėstytos kas 14 cm. Eleronai gana siauri, aptraukti klijuote, jų ilgis — 3,5 m. Valdomi trosais. Sparnus sudaro pagrindinis ir pagalbinis lonžeronas, kuris dviem 18 mm storio kaiščiais pritvirtintas prie tarpusparnių.
Liemuo — gana trumpas — 4,90 m, didžiausias jo skerspjūvis — 0,28 m2, tačiau piloto sėdynė normali, nes tarpusparnyje numatyta vieta alkūnėms. Kabina turi nuimamą gaubtą ir dvi angas šonuose. Prietaisų lenta pritvirtinta prie liemens skersinio. Pavaža su guminiu amortizatoriumi, jos šonai aptraukti drobe.
Užpakalinėje liemens dalyje pritvirtintas plieninis spyruokliuojantis ramstis. Vairai aptraukti drobe. Posūkio vairas švelnių formų, jo plotas — 0,7 m². Aukštumos vairo plotas — 1,2 m². Stabilizatorius (plotas — 0,3 m²) aptrauktas klijuote. Prie liemens jis pritvirtintas dviem spyreliais.BRO-4 buvo nudažytas žaliai, viršutinis sparnas — dryžuotai. Sklandytuvas buvo vykęs: jis puikiai atlikdavo greitas ir lėtas statines, suktuką, buvo pastovus ore.
Vos išbandytas sklandytuvas pakraunamas j laivą ir išgabenamas j varžybas. Perskridimo varžybose su juo nedalyvauta, bet buvo demonstruojamos aukštojo pilotažo figūros.
BRO-4 mažų gabaritų, švelnių formų. Jo trūkumai: didelis tūpimo greitis, per didelis jautrumas. Be to, jame buvo daug nereikalingų borto prietaisų. Šiuo sklandytuvu galėjo skraidyti tik patyrę sklandytojai.

BrO-4 projekcijos

Techniniai duomenys:

Sparnų ilgis10,0 m
Sparnų plotas9,3 m²
Proilgis10,8
Sparnų profilisM-12
Stabilizatoriaus plotas0,3 m²
Aukštumos vairo plotas1,2 m²
Posūkio vairo plotas0,8 m²
Tuščio sklandytuvo svoris130 kg
Skridimo svoris220 kg
Įkrovimas23,7 kg/m²
Aerodinaminė kokybė19
Žemėjimo greitis1,45 m/s
Skridimo greitis100 km/val.
Tūpimo greitis65 km/val.
Atsparumo atsarga+14 -10Šaltinis:
SPARNAI, 1970/3 Inž. Viktoras Ašmenskas

Nuotrauos iš Benvenuto Ivanausko archyvo


Elektroniniam publikavimui paruošė N.Korbutas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis