B.Oškinio ir G.Miliūno sklandytuvas MO-2
Šis sklandytuvo tipas skirtas „B“ ir „C“ sąlygoms vykdyti, ir nuo MO-1 skyrėsi tik liemens gondola, sumažinančia oro pasipriešinimą ir pagerinančia sklendimo kokybę. 1936 m. pavasarį buvo pagaminti ir Nidos sklandymo mokykloje skraidė du sklandytuvai MO-2. Su MO-2 buvo skraidoma ir nuėmus gondolą, tuomet jis išoriškai nesiskirdavo nuo MO-1.

„B“ ir „C“ skrydžių sklandytuvas „Perkūnas“ (MO-2)

Šį sklandytuvą 1936 m. pradžioje A.Gysas statė privačiai, tuo pat metu dirbdamas G.Miliūno dirbtuvėse, kur buvo statomi 6 sklandytuvai LAK’ui (du MO-1, du MO-2, du MOG). LAK’as 1936 m. vasarą šį sklandytuvą iš A.Gyso nupirko už 1000 Lt. „Perkūnas“ – tai tas pats MO-2 – statytas pagal jo brėžinius. Liemuo sustiprintas motorizuotam išvilkimui. Tačiau didesnę dalį laiko „Perkūnas“ praleido Nidoje, o ne Kaune, kur buvo automobilis „Cadillac“ su išvilkimo rite, privyniota kanapinės virvės.
„Perkūno“ duomenys lygiai tokie patys kaip ir MO-2.

MO-2 duomenys:

Sparnų ilgis11,25 m
Sparnų plotas16 m²
Proilgis7,8
Tuščio sklandytuvo svoris100 kg
Skridimo svoris175 kg
Įkrovimas11 kg/m²
Kokybė13,5
Žemėjimo greitis1,0 m/s
Normalus skridimo greitis45 km/h


G.Ramoška

Nuotrauka iš Benvenuto Ivanausko archyvo

Elektroniniam publikavimui parengė G.Kačergius, 2008


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis