Sklandytuvas T-1 (BrO-1)
Aukštesniojoje technikos mokykloje statant pirmąjį sklandytuvą, didžiausias entuziastas buvo Br. Oškinis, tada aštuoniolikmetis jaunuolis, elektrotechnikų skyriaus 4-sios klasės moksleivis. Jis smarkiai koregavo vokiškus brėžinius. Br. Oškinio pasiūlymu buvo padaryta eilė patobulinimų: išmetamas pagrindinio rėmo – liemens priešakinis spyris, vadinamas „kaktamušiu“ (mat šis spyris buvo sukonsfruotas prieš pat piloto kaktą ir, stipriau atsitrenkus į žemę, kakta pasiekdavo spyrį), sustiprinama apatinė liemens dalis – pavaža, atsisakoma virš sparnų esamo medinio trikampio ir trosų konstrukcija sparnams palaikyti pakeičiama tuščiaviduriais, profiliuotais, iš dviejų dalių klijuotais spyriais. Lonžeronai padaryti ne iš vieno medžio gabalo, o su frezuotomis išėmomis. Sparnų galai suapvalinti.


T-1 sparnų gamyba. Pirmas iš kairės - B.Oškinis


Taip gimė pirmasis lietuviškos konstrukcijos mokomojo tipo sklandytuvas, kurį vėliau Br. Oškinis dar labiau patobulino. Pirmąjį sklandytuvą ATM aviacijos būrelis pavadino „Techniku-1“, o sutrumpintai T-1.

Sklandytuvo konstrukcija medinė. Sparnai iš dviejų atskirų dalių. Išilgai sparno eina du lonžeronai, kurie, kaip minėjome, svoriui sumažinti buvo išfrezuoti; nerviūros dviejų rūšių: paprastos – viengubos ir dalis sustiprintų – dvigubų.

Visas sparnas su eleronais, kilis ir stabilizatorius aptraukti drobe. Priekinė sparno briaunos dalis sustiprinta klijuotės juosta.

Nors pakeitimų padaryta palyginti nedaug, bet sklandytuvo aerodinaminiai duomenys buvo kur kas geresni už jo pirmtako Zöglingo (pvz., Zöglingo sklendimo kampas – 1:9).

T-1 statyba buvo užbaigta 1932 m. vidurvasarį, ir jis rugpjūčio 14 d. Petrašiūnų smėlynuose pirmąjį kartą pakito į orą. Pirmuosius skridimus atliko sklandymo instruktorius, baigęs mokslą Rasytės mokykloje, G. Heidrikis. Deja, po poros dienų, pradėjus sklandyti mokiniams, avarijos metu sklandytuvas buvo smarkiai aplaužytas. Entuziastus nuramino aviatorių V.Milevičiaus ir Skurausko padovanotas ką tik suremontuotas sklandytuvas.

Rudeniop T-1 atstatomas ir dalyvauja pirmosiose Lietuvos sklandymo šventėse – Panevėžyje (miesto aikštėje) ir Marijampolėje, o 1933 m. T-1 nukeliauja į Neringos kopas, kur piloto vardus (skriejimas virš šlaito nemažiau kaip 5 minutes) gauna mūsų pirmieji sklandytojai: 1933 m. – Br. Oškinis, 1934 m. – V. Butkevičius, A. Paknys, J. Steikūnas, V. Salaviejus, V. Ašmenskas, 1. Dovydaitis ir kiti.


T-1 Pažaislyje


1934 m. su seneliu T-1 Nidos kopų rytiniame šlaite pasiekiamas Lietuvos sklandymo rekordas, išsilaikant ore 7 val. 02 min. Lietuvos Aeroklubo sklandymo komitetas, pamatęs, kad T-1 visiškai atitinka mokomojo sklandytuvo reikalavimus, nusprendė užsakyti dar du tokio pat tipo sklandytuvus, kuriuos ATM aviacijos būrelis pastatė 1934–35 metų žiemą.

1935 m. vasarą jie buvo sėkmingai skraidinami Nidoje, sklandymo mokykloje.

T-1 darbo brėžinius ir medžiagų specifikacijas paruošė pats Br. Oškinis ir todėl ne be reikalo jau anais laikais buvo laikomas pirmojo lietuviškos konstrukcijos sklandytuvo T-1 „tėvu“.

Šis sklandytuvas po antrojo pasaulinio karo buvo pavadintas BRO-1.


T-1 projekcijos


T-1 SKLANDYTUVO TECHNINIAI DUOMENYS


Sparnų ilgis10,70 m
Sparnų plotas16,50 m²
Proilgis6,7
Tuščio sklandytuvo svoris90 kg
Įkrovimas5,5 kg/m²
Sklendimo kampas1:11
Minimalus skridimo greitis10 - 12 m/s


Inž. V. AŠMENSKAS
Šaltinis: Sparnai, 1969/1


Nuotraukos iš Benvenuto Ivanausko archyvo

Elektroniniam publikavimui paruošė: N.Korbutas


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis