Mokomasis sklandytuvas „Gandras“ (RRG „Zögling“)


„Cioglingo“ pilotė

1931 m. LAK’as Vokietijoje nupirko tris šio mokomojo sklandytuvo brėžinių komplektus. Vienas buvo įteiktas Klaipėdos šaulių būriui vadovaujamam mokytojo Antanaičio. 1931 m. lapkričio 1 d. klaipėdiškiai pirmieji pasistatė sklandytuvą (pavadino jį „Aitvaru“) ir netrukus skraidymų metu jį sudaužė. Visiems sklandymo būreliams mokomųjų skraidymų metu pasitaiko laužyti sklandytuvus ir juos remontuoti. Tačiau Klaipėdoje remontuoti sulaužytą sklandytuvą entuziastų neatsirado, ir sklandymo būrelis iširo.


Klaipėdos „Cioglingas“
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus nuotrauka iš LIMIS fondo

Antrąjį „Zögling“ brėžinių komplektą LAK’as perdavė A.Gustaičiui, o jis – aviacijos dirbtuvių staliui – Brinkiui, ir paprašė sklandytuvo statybą prižiūrėti aviacijos leitenantų Petro Skurausko ir Vitalio Milevičiaus. Sklandytuvas 1931 m. lapkritį buvo pastatytas ir 14 d. išbandytas ore. 1932 m. balandžio 22 d. per parodomuosius skraidymus, po stipraus amortizatorinio starto, aviacijos kursų lankytojos O.Steponaitytės nesuvaldytas sklandytuvas nukrito ir buvo palaužtas. Suremontuotu „Cioglingu“ 1932 m. rugsėjį skraidė Sklandymo mokyklos Pažaislyje mokiniai. Čia jis irgi neišvengė palaužimų, o 1933 metais nukeliavo į Nidos sklandymo mokyklą ir joje baigė savo eksploataciją.


Su „Cioglingu“ nuo Nidos kopų

Po „Cioglingo“ sparnu


Dar du „Zögling“ egzemplioriai, pavadinti „Gandrais“, LAK’o užsakymu buvo pagaminti Aviacijos dirbtuvėse 1932 m. 1933 m. nugabenti į Nidos sklandymo mokyklą, skraidė iki 1936 metų.

RRG-23 Zögling projekcija iš šono


Techniniai „Gandro“ (RRG-23) duomenys

Sparnų ilgis10 m
Sparnų plotas15 m²
Proilgis6,7
Tuščio sklandytuvo svoris100 kg
Skridimo svoris175 kg
Įkrovimas11,6 kg/m²
Kokybė9
Žemėjimo greitis1,15 m/s
Normalus skridimo greitis45 km/h

G.Ramoška

Nuotraukos iš Benvenuto Ivanausko archyvo


Elektroniniam publikavimui parengė G.Kačergius, 2008Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis