Brig. gen. inž. Antano Gustaičio baudžiamoji byla

Po Lietuvos karo aviacijos likvidacijos į atsargą išleistas brig. gen. inž. Antanas. Gustaitis 1941 m. pradžioje ruošėsi pereiti per sieną į Vokietiją, pas savo anksčiau ten išvykusią šeimą. Buvo sutarta su vedliais, jog šie Šeštokuose A. Gustaitį palydės per sieną. 1941 m. kovo 4 d. sėdęs į traukinį, iš Kauno išvyko į Šeštokus, kuriuose pasitiko vedlys. Deja, bandymas pasitraukti iš okupuotos Lietuvos baigėsi katastrofiškai. Tai liudija Lietuvos ypatingajame archyve saugoma Baudžiamoji byla Nr. 1966. VšĮ Plieno sparnai išvertė Karo aviacijos viršininko brig. gen. inž. A. Gustaičio NKVD vestą Baudžiamąją bylą Nr. 1966. Lietuvos ypatingajam archyve saugomoje byloje esantys dokumentai liudija apie paskutiniuosius A. Gustaičio gyvenimo mėnesius – suėmimą, ilgus, varginančius ir demagogija persunktus tardymus bei įrodymų nereikalaujantį teismą, pasmerkusį jį mirties bausmei. Ši byla yra chrestomatinis pavyzdys kaip brutaliai buvo susidorojama su Lietuvai dirbusiais ir atsisakiusiai prisitaikyti prie okupacinio Sovietų Sąjungos rėžimo žmonėmis.


Įvadinis straipsnis - "Byla Nr. 1966"A.GUSTAIČIO BAUDŽIAMOSIOS
BYLOS DOKUMENTAI


• BAUDŽIAMOSIOS BYLOS APRAŠAS. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio bylos dokumentų aprašas

• NUTARIMAS AREŠTUI. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio suėmimo sankcija, 1941 m. kovo 5 d.

• NUTARIMAS, KARD. PRIEMONĖS. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio arešto sankcija, 1941 m. kovo 5 d.

• KRATOS ORDERIS. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio kratos orderis, 1941 m. kovo 6 d.

• KRATOS PROTOKOLAS. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio kratos protokolas, 1941 m. kovo 7 d.

• AREŠTUOTOJO ANKETA. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio anketa, 1941 m. kovo 7-8 d.

• DAKTILOSKOPIJA. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio pirštų atspaudai, 1941 m. kovo 7 d.

• FOTOGRAFIJOS. ATSISIŲSTI PDF
Paketas su areštuotojo A.Gustaičio fotografijomis

• A.GUSTAIČIO KVOTA 1941.03.05. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio kvotos protokolas, 1941 m. kovo 5 d.

• AKISTATA SU J.PRABULIU. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio akistatos su Jonu Prabuliu protokolas, 1941 m. kovo 6 d.,

• AKISTATA SU V.ANZA. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio akistatos su Vincu Anza protokolas, 1941 m. kovo 6 d.

• A.GUSTAIČIO PARODYMAI. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio parodymų mašinraštis, 1941 m. kovo 7 d.

• NUTARIMAS PERDUOTI Į MASKVĄ. ATSISIŲSTI PDF
Nutarimas dėl Antano Gustaičio ir jo bylos persiuntimo į Maskvą, 1941 m. kovo 7 d.

• PAIMTŲ DAIKTŲ KVITAI. ATSISIŲSTI PDF
A.Gustaičio daiktų ir dokumentų kvitai Maskvos kalėjime, 1941 m. kovo 8 d. Vilnius

• A.GUSTAIČIO KVOTA 1941.03.09. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio kvotos protokolas, 1941 m. kovo 9 d.

• A.GUSTAIČIO KVOTA 1941.03.11. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio kvotos protokolas, 1941 m. kovo 11 d.

• A.GUSTAIČIO KVOTA 1941.03.14. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio kvotos protokolas, 1941 m. kovo 14 d.

• A.GUSTAIČIO KVOTA 1941.03.16. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio kvotos protokolas, 1941 m. kovo 16 d.

• A.GUSTAIČIO KVOTA 1941.03.19. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio kvotos protokolas, 1941 m. kovo 19 d.

• A.GUSTAIČIO KVOTA 1941.03.26. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio kvotos protokolas, 1941 m. kovo 26 d.

• A.GUSTAIČIO KVOTA 1941.04.30. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio kvotos protokolas, 1941 m. balandžio 30 d.

• A.GUSTAIČIO KVOTA 1941.05.19. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio kvotos protokolas, 1941 m. gegužės 19 d.

• K.SVILO KVOTA 1941.03.19. ATSISIŲSTI PDF
Kazio Svilo kvotos protokolas, 1941 m. kovo 19 d.

• V.PETRUSEVIČIAUS KVOTA 1941.03.21. ATSISIŲSTI PDF
Vytauto Petrusevičiaus kvotos protokolas, 1941 m. kovo 21 d.

• L.BAGDONO KVOTA 1941.03.21. ATSISIŲSTI PDF
Leopoldo Bagdono kvotos protokolas, 1941 m. kovo 21 d.

• J.JABLONSKIO KVOTA 1941.04.10. ATSISIŲSTI PDF
Jono Jablonskio kvotos protokolas, 1941 m. balandžio 10 d.

• J.ŠARAUSKO KVOTA 1941.05.02. ATSISIŲSTI PDF
Juozo Šarausko kvotos protokolas, 1941 m. gegužės 2 d.

• NUTARIMAS DĖL TARDYMO PRATĘSIMO 1941.05.07 ATSISIŲSTI PDF
Nutarimas dėl Antano Gustaičio tardymo pratęsimo, 1941 m. gegužės 7 d.

• NUTARIMAS DĖL TARDYMO PRATĘSIMO 1941.05.31 ATSISIŲSTI PDF
Nutarimas dėl Antano Gustaičio tardymo pratęsimo, 1941 m. gegužės 31 d.

• A.GUSTAIČIO KVOTA 1941.06.24. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio kvotos protokolas, 1941 m. birželio 24 d.

• A.GUSTAIČIO KVOTA 1941.06.25. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio kvotos protokolas, 1941 m. birželio 25 d.

• NUTARIMAS DĖL KALTINIMO 1941.06.25. ATSISIŲSTI PDF
Nutarimas dėl kaltinimo pateikimo, 1941 m. birželio 25 d.

• KALTINAMOJI IŠVADA 1941.06.27. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio kaltinamoji išvada, 1941 m. birželio 27 d.

• TARDYMO BAIGTIES PROTOKOLAS 1941.06.28. ATSISIŲSTI PDF
Protokolas apie Antano Gustaičio tardymo pabaigą, 1941 m. birželio 28 d.

• TEISMAS IR NUOSPRENDIS 1941.07.07. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio teismo nuosprendis, 1941 m. liepos 7 d.

• NUOSPRENDŽIO ĮVYKDYMAS 1941.10. 16. ATSISIŲSTI PDF
Pažyma apie nuosprendžio A.Gustaičiui įvykdymą, 1941 m. spalio 16 d., Maskva.

Bylos dokumentus iš rusų kalbos išvertė svetainės narys
Gintautas Kačergius.


A.GUSTAIČIO REABILITACIJOS DOKUMENTAIGRĮŽTI Į PAGRINDINĮ A.GUSTAIČIO PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis