Virtuali paroda "Lituanica II Skrydžiui - 80" II dalis.


Virtuali paroda "Lituanica II Skrydžiui - 80" parengta antrojo transatlantinio lietuvių skrydžio 80 metų sukakties proga.
1935 m. rugsėjo 21-22 dienomis lakūnas Feliksas Vaitkus vienmotore, perdaryta "Lockheed Vega 5B" - Lituanica II perskridęs Atlantą tapo šeštuoju transatlantiniu solo pilotu, bei vieninteliu lakūnu perskridusiu Atlantą 1935 metais.
Manydamas, kad iki Kauno neužteks degalų, bei kankinamas 17 valandų aklo skridimo nuovargio, F.Vaitkus perskridęs Atlantą priėmė sprendimą tūpti Airijoje.
Antrojoje parodos dalyje apžvelgsime laikotarpį nuo nesėkmingo nutūpimo Ballinrobe Airijoje, Iškilmingų Felikso Vaitkaus sutiktuvių Lietuvoje, Lituanicos II Lietuvos karinės aviacijos tarnyboje iki F.Vaitkaus gyvenimo grįžus į Ameriką.
PIRMOJI PARODOS DALIS

Lituanicos II nesėkmingo nusileidimo vietoje prie Ballinrobe miestelio, Airijoje,
1935 m. rugsėjo 22 d.

Lituanicos II nesėkmingo nusileidimo vietoje prie Ballinrobe miestelio, Airijoje,
1935 m. rugsėjo 22 d.

Ballinrobe miestelio žmonės prie Lituanicos II, 1935 m. rugsėjo 22 d.
Ballinrobe miestelio žmonės prie Lituanicos II, 1935 m. rugsėjo 22 d.
Feliksas Vaitkus prie Lituanicos II, nusileidimo vietoje, prie Ballinrobe, Airijoje,
1935 m. rugsėjo 22 d.

Ballinrobe, Airijoje, miestelio žmonės prie Lituanicos II,
1935 m. rugsėjo 22 d.

Feliksas Vaitkus prie Lituanicos II, nusileidimo vietoje, prie Ballinrobe, Airijoje,
1935 m. rugsėjo 22 d.
F.Vaitkus sutinkamas Berlyno Tempelhof aerodrome, 1935 m. rugsėjo pabaiga.
F.Vaitkus vakarieniauja su Lietuvos diplomatais Berlyne, 1935 m. rugsėjo pabaiga.
F.Vaitkaus sutikimas Pagėgių geležinkelio stotyje, 1935 m. spalio 2 d.
F.Vaitkaus sutikimas Pagėgių geležinkelio stotyje, 1935 m. spalio 2 d
Jo laukė visa Lietuva. Į Kauno aerodromą renkasi žmonės. 1935 m. spalio 2 d.
Į Kauno aerodromą renkasi žmonės. 1935 m. spalio 2 d.
Žmonės rengiasi F.Vaitkaus sutikimui, formuojami Gediminaičių stulpai.
Kauno aerodromas. 1935 m. spalio 2 d.

F.Vaitkaus belaukiant, Kauno aerodrome, 1935 m. spalio 2 d.
F.Vaitkaus belaukiant, Kauno aerodrome, 1935 m. spalio 2 d.
F.Vaitkaus belaukiant, Kauno aerodrome, 1935 m. spalio 2 d.
F.Vaitkaus belaukiant, Kauno aerodrome, 1935 m. spalio 2 d.
F.Vaitkaus belaukiant, Kauno aerodrome, 1935 m. spalio 2 d.
F.Vaitkaus belaukiant, Kauno aerodrome, 1935 m. spalio 2 d.
Virš aerodromo pasirodė ANBO-IV Nr.61 lydimas dviejų naikintuvų FIAT CR.20
Kauno aerodromas, 1935 m. spalio 2 d.

ANBO-IVame - transatlantinis lakūnas Feliksas Vaitkus pirmą sykį ant gimtosios tėvų žemės, 1935 m. spalio 2 d.
Kairėje F.Vaitkų iš Pagėgių į Kauną su ANBO-IV parskraidinęs mjr. Č.Januškevičius
Kauno aerodromas, 1935 m. spalio 2 d.

Iš kairės: LAK Pirmininkas prof. Z.Žemaitis, Kauno miesto burmistras A.Merkys, pulk. A.Gustaitis, Kauno aerodromas, 1935 m. spalio 2 d.
Iš kairės: Atlanto nugalėtojas F.Vaitkus, poetas K.Inčiūra, Kauno miesto burmistras A.Merkys. Kauno aerodromas, 1935 m. spalio 2 d.
F.Vaitkus triumfuoja!
Susitikimas su Lietuvos žurnalistas. Sėdi iš kairės: J.Paleckis, F.Vaitkus, A.Gricius. Kaunas, 1935 m. spalio 2 d.
F.Vaitkus Karo muziejaus sodelyje, Vyčio kryžiaus ordino vėliavos nuleidimo iškilmėse. Kaunas, 1935 m. spalio 3 d.
F.Vaitkus Karo muziejuje "Lituanicos" salėje. Kaunas, 1935 m. spalio 3 d.
Prie Vytauto Didžiojo muziejaus, iš kairės F.Vaitkaus - advokatas R.Skipitis, dešinės - dr. A.Račkus. Kaunas, 1935 m. spalio 4 d.
F.Vaitkus Vytauto Didžiojo muziejuje apžiūri Mažosios Lietuvos bei iš JAV kolekcininko dr. A.Račkaus 1935 m. atvežtą lietuvių išeivijos JAV spaudos ir kultūros paveldo parodą. Kaunas, 1935 m. spalio 4 d.
F.Vaitkaus pagerbimas viešbutyje "Lietuva". Kaunas, 1935 m. spalio pradžia.
Po priėmimo vakarienės "Pažangos" rūmuose.
Kaunas, 1935 m. spalio pradžia.

F.Vaitkus lankosi Karo aviacijos aerodrome, Kaunas, 1935 m. spalio pradžia.
F.Vaitkus lankosi Karo aviacijos aerodrome, Kaunas, 1935 m. spalio pradžia.
F.Vaitkus Klaipėdoje. 1935 m. spalio pradžia.
Feliksas Vaitkus Eitkūnų geležinkelio stotyje laukia atvykstančios žmonos Martos, 1935 m. spalio 5 d.
Feliksas ir Marta Vaitkai sutinkami Kauno geležinkelio stotyje, 1935 m. spalio 5 d.
Iškilmingas posėdis F.Vaitkui pagerbti Valstybės teatre Kaune, 1935 m. spalio 5 d.
F. ir M. Vaitkų pagerbimas Aviacijos karininkų ramovėje, Kaune, 1935 m. spalio 6 d.
Puotos Aviacijos karininkų ramovėje dalyviai, Kaune, 1935 m. spalio 6 d.
Po puotos Karininkų ramovėje, iš kairės: x, A.Gustaitis, F.Vaitkus, M.Vaitkienė, B.Gustaitienė. Kaunas, 1935 m. spalio pradžia.
F. ir M. Vaitkai Valstybės teatre, Kaunas, 1935 m. spalio 8 d.
F. ir M. Vaitkai po spektaklio su artistais, muzikantais ir darbuotojais Valstybės teatre, Kaunas, 1935 m. spalio 8 d.
F.Vaitkus "Vilniui vaduoti sąjungos" akcijoje - pinigų sąjungai rinkime.
1935 m. spalio 9 d.

F.Vaitkus "Vilniui vaduoti sąjungos" akcijoje - pinigų sąjungai rinkime.
1935 m. spalio 9 d

Marta ir Feliksas Vaitkai kelionių po Lietuvą metu. 1935 m. spalis
F.Vaitkus su lakūnais ir svečiais Kauno aerodrome apžiūri LAK malūnsparnį.
1935 m. spalio 11 d.

F.Vaitkus su lakūnais ir svečiais Kauno aerodrome apžiūri LAK malūnsparnį.
1935 m. spalio 11 d.

Gatvei (prieš tai buvo Joniškio gatvė) Gruzdžiuose suteikiamas F.Vaitkaus vardas. 1935 m. spalio 13 d.
Kelionių po Lietuvą metu. 1935 m. spalis
Kelionių po Lietuvą metu. 1935 m. spalis
Kelionių po Lietuvą metu. 1935 m. spalis
F. ir M. Vaitkai lankose Kryžių kalne. 1935 m. spalis
F. ir M. Vaitkai "Piliečių" klube Šiauliuose. 1935 m. spalio mėn.
Vakarienė "Metropolio" salėje Panevėžyje, 1935 m. spalio 16 d.
Vakarienė "Metropolio" salėje Panevėžyje, 1935 m. spalio 16 d.
F. ir M.Vaitkus sveikina Panevėžio 3-iosios pradžios mokyklos mokinė J.Velbasytė, 1935 m. spalio 16 d.
F. ir M.Vaitkai su Panevėžio mergaičių gimnazijos mokinėmis,
1935 m. spalio 15-16 d.

F.Vaitkus su Panevėžio šauliais ir šaulėmis, Šaulių salėje. 1935 m. spalio 15-16 d.
Iškilmingas paradas F.Vaitkui pagerbti Pajuostėje. 1935 m. spalio 16 d.
Iš kairės: pulk. A.Gustaitis, transatlantinis lakūnas D.Costes,
transatlantinis lakūnas F.Vaitkus. Kaunas, 1935 m. spalio 21 d.

Iškilmingas skautų posėdis F.Vaitkui pagerbti. Dr. Alekna apdovanoja lakūną ypatingu garbės ženklu - Skautų Svastikos ordinu. Kaunas, 1935 m. spalio 26 d.
Iškilmingas skautų posėdis F.Vaitkui pagerbti. Kaunas, 1935 m. spalio 26 d.
Iškilmingas skautų posėdis F.Vaitkui pagerbti. Kaunas, 1935 m. spalio 26 d.
F.Vaitkaus apdovanojimo Skautų Svastikos ordinu aktas. 1935 m. spalio 26 d.
F.Vaitkus "Literatūros Naujienų" redakcijoje. Kaunas, 1935 m. spalis
F.Vaitkus "Literatūros Naujienų" redakcijoje. Kaunas, 1935 m. spalis
F.Vaitkus "Lietuvos Aido" redakcijoje. Kaunas, 1935 m. spalio 30 d.
F.Vaitkus kalba Vastybiniame radiofone, Kaunas, 1935 m. spalis
Feliksas Vaitkus Kaune, 1935 m. spalis
Feliksas Vaitkus Meno mokykloje pozuoja dailininkams, Kaunas, 1935 m. spalis
Skulptoriaus B.Pundziaus sukurtas F.Vaitkaus biustas. 1935 m. spalis
Studentų korp. Unitas išrenka F.Vaitkų garbės nariu. 1935 m. spalio mėn.
Marta ir Feliksas Vaitkai Lietuvoje. 1935 m. spalis
Dokumentas su pasiūlymu F.Vaitkui likti Lietuvos karo aviacijos tarnyboje.
1935 m. spalis
Atlanto nugalėtojas Feliksas Vaitkus, 1935 spalis
F.Vaitkaus apdovanojimo "Plieno Sparnais" aktas. 1935 m. spalis
Nutūpimo Airijoje metu apgadinta Lituanica II vežama į Karo aviacijos dirbtuves Kaune, 1935 m. spalio mėn.
Nutūpimo Airijoje metu apgadinta Lituanica II vežama į Karo aviacijos dirbtuves Kaune, 1935 m. spalio mėn.
Lituanica II Karo aviacijos dirbtuvėse Kaune, 1935 m.
Lituanica II Karo aviacijos dirbtuvėse Kaune, 1935 m.
Lituanica II po remonto Karo aviacijos sudėtyje, Kaunas, 1937 m.
VDU Gamtos - matematikos fak. profesorius dr. K.Baršauskas ir lakūnas J.Andriušis prie suremontuotos Lituanicos II, apie 1938 m.
Lituanica II Karo aviacijos sudėtyje 1937-1940 m.
Lituanica II Karo aviacijos sudėtyje 1937-1940 m.
Lituanica II aviacijos šventės metu, ore B.Oškinio Bro-3 "Aras", apie 1938 m.
Lituanica II Karo aviacijos sudėtyje 1937-1940 m.
Lituanica II Karo aviacijos sudėtyje 1937-1940 m.
Paskutinė Lituanicos II nuotrauka. Lėktuvas gabenamas į Šilėnų poligoną, kur buvo panaudotas kaip taikinys, sovietų lakūnams treniruotis. 1940 m. spalio mėn.
Felikso Vaitkaus sugrįžimo į Ameriką proga, Kohler miestelio gyventojų suorganizuotas naktinis deglų žygis, 1935 m. pabaiga.
Ką tik grįžę iš Lietuvos į Kohler, JAV. Centre: Feliksas ir Marta Vaitkai, iš kraštų: Martos tėvai A. ir A. Brotz. 1935 m. pabaiga.
Majoras Feliksas Vaitkus su sūnumi Pilypu, II pas. karo metais
F.Vaitkus su sūnumi Pilypu, Amerikoje, Vašingtono valstijoje, 1951 metais
F. ir M. Vaitkų šeima, JAV Kalifornijos valstijoje, 1954 m.
F.Vaitkus su bičiuliais, pokario metais JAV
Feliksas Vaitkus prie B-17 "Skraidančios tvirtovės" JAV, 1943 m. rugsėjį
Lakūnai bandytojai prie B-29S "Skraidančios super tvirtovės" JAV, 1944-1945 m.
F.Vaitkus B-29S "Skraidančios super tvirtovės" viduje, apie 1950 m.
B-17 "Skraidančios tvirtovės" pristatymo metu JAV
F.Vaitkus žurnalo "Boeing News" viršelyje, JAV, 1942 m.
Vaitkai Vokietijoje, 1956 m.
Paskutinė F.Vaitkaus fotografija, likus kelioms savaitėms iki mirties,
Lugana, Italija, 1956 m.

Felikso Vaitkaus antkapis Kohler kapinėse, Viskonsino valstijoje JAV


I PARODOS DALIS

Parodą parengė N.Korbutas, 2015m.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis