LAK LAKŪNŲ RENGIMAS
• V. AŠMENSKAS - II CIVILIŲ LAKŪNŲ LAIDA
V. Ašmenskas, Lietuvos Aero klubas 1927-1940 metais. Vilnius:KAM, 2007, 92.

• V.PETRAUSKAS - IR IŠSKLEIDŽIAU SPARNUS
J. Pyragius (red.). „Paukščių Keliais“ Kaunas: LAK, 1933, 113-117.

GRĮŽTI Į LAK PAGRINDINĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis