Virtuali paroda "Lituanica II Skrydžiui - 80" I dalis.


Virtuali paroda "Lituanica II Skrydžiui - 80" parengta antrojo transatlantinio lietuvių skrydžio 80 metų sukakties proga.
1935 m. rugsėjo 21-22 dienomis lakūnas Feliksas Vaitkus vienmotore, perdaryta "Lockheed Vega 5B" - Lituanica II perskridęs Atlantą tapo šeštuoju transatlantiniu solo pilotu, bei vieninteliu lakūnu perskridusiu Atlantą 1935 metais.
Manydamas, kad iki Kauno neužteks degalų, bei kankinamas 17 valandų aklo skridimo nuovargio, F.Vaitkus perskridęs Atlantą priėmė sprendimą tūpti Airijoje.
Pirmojoje parodos dalyje apžvelgsime laikotarpį nuo 1933 m. po tragiškos S.Dariaus ir S.Girėno žūties kilusios antrojo skrydžio per Atlantą idėjos ir ALTASS sukūrimo iki išskridimo iš Niujorko Floyd Bennet aerodromo ankstų 1935 m. rugsėjo 21 d. rytą.
Lietuvos aeroklubo pirmininko prof. Z.Žemaičio laiškas Lietuvos konsului A.Kalvaičiui dėl galimybės skristi per Atlantą. 1933 m. rugpjūčio 31 d.Lietuvos generalinio konsulo Niujorke P.Žadeikio telegrama Lietuvos konsului Čikagoje A.Kalvaičiui dėl antrojo transatlantinio lietuvių skrydžio organizavimo su lakūnais P.Nakrošiu ir J.Janušausku 1933 m. rugsėjo 20 d.Pirmoji ALTASS valdyba. Iš kairės sėdi: B.Bitautienė, A.G. Kartanas, dr. P.Grigaitis, A.S. Vaivada, stovi: dr. A.L. Davidonis, J.Mackevičius, M.Narvidas, V.Kareiva, A.A. Dubickas-DobbsGalutinė vienuolikos narių ALTASS valdyba ir kitio svečiais pas Davidonius. Pirmoje eilėje iš kairės: G.J. Stungis, Dr. P.Grigaitis, p. Davidonytė, p. Kalvaitienė, p. Davidonienė, konsulas A.Kalvaitis, A.G. Kartanas, A.A. Dubickas - Dobbs. Antroje eilėje, iš kairės: J.J. Hertmanavičius, p. Narvidienė, M.Narvidas, p. Mackevičienė, J.Mackevičius, p. H.Kareivienė, V.Kareiva, dr. A.L. Davidonis, p. B.Bitautienė. Fotografijoje trūksta ALTASS nario A.Vaivados (jis darė šią fotografiją).Antrojo lietuvių transatlantinio skrydžio aukotojo lapas 1934-1935 m.ALTASS skelbimas kviečiantis į lietuvių visuomenės vakarą su lakūnu J.Janušausku 1934 m. balandžio 29 d.Lietuvių aviacijos dienos vaizdai Ford - Lansing aerodrome 1933 m. rugsėjo 24 d.Lietuvių aviacijos dienos vaizdai Ford - Lansing aerodrome 1933 m. rugsėjo 24 d.Lakūnas J.Janušauskas prie "Lockheed Vegos" Burbanko aerodrome 1934 m. balandžio mėn.Lakūnas J.Janušauskas prie "Lockheed Vegos" Burbanko aerodrome 1934 m. balandžio mėnLituanicos II krikštynos Ford - Lansing aerodrome. Prie lėktuvo Venta Kartanaitė, 1934 m. balandžio 22 d.Prie Lituanicos II būrys Los Andželo lietuvių, Burbanko aerodromas 1934 m. balandžio pradžia.Prie Lituanicos II lakūnas J.Janušauskas ir Lietuvos konsulas Los Andžele dr. J.Bielskis, Burbanko aerodromas 1934 m. balandžio pradžia.Prie Lituanicos II iš kairės: lakūnas J.Janušauskas, Art Goebel ir Willey Post, Burbanko aerodromas 1934 m. balandžio 11 d.Prie Lituanicos II iš kairės: Willey Post su žmona, Art Goebel, p.Bielskienė, J.Janušauskas, Burbanko aerodromas 1934 m. balandžio 11 d.Po lėktuvo krikštynų, pirmoje eilėje iš kairės: x, M.Narvidas, P.Šaltimieras - Saliner, A.A. Dubickas-Dobbs, dr. P.Grigaitis, G.J. Stundis, dr. A.L. Davidonis, V.Kareiva, A.Kartanas, Venta Kartanaitė, J.Janušauskas, J.Mackevičius, B.Bitautienė. Antroje eilėje asmenys neatpažinti.Feliksas Vaitkus - Čikagos aukštosios mokyklos absolventas, 1926 m.Kelly Field karo aviacijos mokyklos lakūnai 1930 m.Feliksas Vaitkus - JAV karo aviacijoje, 1930 m.Feliksas Vaitkus su žmona Marta vestuvių dieną, 1934 m. gegužės 25 d.ALTASS skelbimas kviečiantis į aviacijos dieną su Feliksu Vaitkumi Ford - Lansingo aerodrome 1934 m. gegužės 12 d.F.Vaitkus prie Lituanicos IIALTASS aukotojo pažymėjimas, 1935 m.F.Vaitkaus laiškas dr. P.Grigaičiui, 1934 m.F.Vaitkus prie Lituanicos IIF.Vaitkus ir svečiai aviacijos šventės metu Filadelfijoje, 1934 m. birželio 10 d.
F.Vaitkus ir svečiai aviacijos šventės metu Filadelfijoje, 1934 m. birželio 10 d.Lietuvių aviacijos diena 1934 m. birželio 24 d. Klyvlende. Iš kairės: vargonininkas A.Jankauskas, A.Jankauskaitė - Wilkeliene, Marta Vaitkienė, Feliksas Vaitkus, O Zvilgeliūtė -Mihelich.Marta Vaitkienė, Feliksas Vaitkus ir aerodromo svečiai vienos iš daugybės švenčių metu.Keleivių skraidinimas.
Aviacijos šventės akimirka.Atsisveikinimo su F.Vaitkum šventė, 1934 m. rugpjūčio 26 d. aerodrome.Lituanica II prieš perkonstravimą transatlantiniui skrydžiuiLėktuvo registracijos licenzija 1935 m.Feliksas Vaitkus su uošviu A.Brotz tikrina lėktuvo perstatymo skaičiavimusInžinierius A.Brotz Kohler oro uosto tyrimo laboratorijoje, 1934 m.F.Vaitkus Kohler oro uosto dirbtuvėse prie remontuojamos Lituanicos II, 1934 m.F.Vaitkus Kohler oro uosto dirbtuvėse prie remontuojamos Lituanicos II, 1934 m.F.Vaitkus Kohler oro uosto dirbtuvėse prie remontuojamos Lituanicos II, 1934 m.Lituanica II perstatymo metu Kohler oro uosto dirbtuvėse 1934 m.Lituanica II perstatymo metu Kohler oro uosto dirbtuvėse 1934 m.Nauji lėktuvo ratai, aerodinaminiai ratų aptakai, važiuoklės spyriai.Naujas lėktuvo degalų bakas.Liemenyje paruošta vieta degalų bakui.Vieno iš kompasų elektros generatorius.Nauja prietaisų lenta ir kompasai.ALTASS Elizabetho lietuvių komiteto skelbimas, 1935 m.F.Vaitkus prie Lituanica IIPrie Lituanica II iš kairės: Kareiva, Kartanas, Grigaitis ir Shell kompanijos atstovas Jim Wheeler, 1935 m.Publika Čikagos aerodrome apžiūri perstatytą Lituanicą, 1935 m.
Prie Lituanicos II iš kairės: J.Hertmanavičius, dr. A.Davidonis, H.Kareivienė, V.Kareiva, B.Petkevičius, 1935 m.
A.Brotz atsisveikina su F.Vaitkumi, 1935 m.F.Vaitkus atsisveikina su Kohler miestelio gyventojais., 1935 m.
Lituanica II kyla iš Kohler aerodromo, 1935 m.Viena iš daugelio F.Vaitkaus ir A.Vaivados siųstų ALTASS ir P.Grigaičiui, 1935 m.F.Vaitkus pila kurą į Lituanica II Floyd Bennet aerodrome, 1935 m.F.Vaitkus prie Lituanica II Floyd Bennet aerodrome, 1935 m.Lituanica II Niujorko Floyd Bennet aerodromo angare, 1935 m.Lituanica II Niujorko Floyd Bennet aerodrome, 1935 m.F.Vaitkus ir A.Brotz prie Lituanica II Niujorko Floyd Bennet aerodrome, 1935 m.Į Lituanicos II bakus pilamas kuras, Niujorko Floyd Bennet aerodromas, 1935 m. vasara.Į Lituanicos II bakus pilamas kuras, Niujorko Floyd Bennet aerodromas, 1935 m. vasara.Į Lituanicos II bakus pilamas kuras, Niujorko Floyd Bennet aerodromas, 1935 m. vasara.Tiek statinių kuro reikėjo užpildyti Lituanicos II bakus.Transatlantiniai lakūnai, iš kairės: G.Monteverde, F.Vaitkus, C.Chamberlin, A.Monteverde, 1935 m. vasara.
F.Vaitkus prie Lituanicos IIF.Vaitkaus interviu Niujorko Floyd Bennet aerodromas, 1935 m. vasara.F.Vaitkaus interviu Niujorko Floyd Bennet aerodromas, 1935 m. vasara.Prieš skrydį, F.Vaitkus lipa į Lituanica II, 1935 m. rugsėjo 21 d. rytas.Prieš skrydį, F.Vaitkus lipa į Lituanica II, 1935 m. rugsėjo 21 d. rytas.Lituanica II kyla transatlantiniui skrydžiui! 1935 m. rugsėjo 21 d. rytas.Extra pranešimai Liuetuvos Aide F.Vaitkui išskridus, 1935 m.Airijos dienraščio "Daily Sketch" pirmasis puslapis 1935 m. rugsėjo 23 d.II PARODOS DALIS

Parodą parengė N.Korbutas, 2015m.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis